Yrke skogvokter

Skogvoktere er ansvarlige for beskyttelse og vern av naturressurser, spesielt med hensyn til skog og skogsområder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Trebevaring og -konservering

  Miljøkrav for bevaring og konservering av trær.

 • Skogvern

  Forstå skogvern: planting og vedlikehold av skogsområder.

Ferdigheter

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Overvåke skogshelse

  Overvåke skogens helse for å sikre at alle nødvendige tiltak treffes av skogbruksarbeiderne.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Håndheve parkregler

  Håndheve miljømessige lover og regler for skogforvaltning. Skogvoktere håndhever lokale, statlige og nasjonale regler som gjelder for skogbruk og konservering av dyre- og planteliv. De utfører sikkerhetsinspeksjoner på leirplasser og undersøker klager.

 • Treffe beslutninger vedrørende skogbruksforvaltning

  Avgjøre spørsmål om ulike aspekter vedrørende forvaltning av naturressurser, for eksempel skoger og skogmark.

 • Utvikle skogbruksstrategier

  Utvikle skogbrukspolitikk for å styrke den bærekraftige forvaltningen og for å forbedre kommunikasjonen knyttet til skogbruksarbeid. Disse planene skal omfatte problemstillinger knyttet til miljø- og samfunnsmessige endringer.

 • Utføre sikkerhetsinspeksjoner

  Inspisere parker eller deler av dem. Legge merke til og rapportere problemer som blokkerte stier og risikoer som oversvømte elver.

 • Assistere skogsbesøkende

  Besvare spørsmål fra campingturister, turgåere og andre turister. Gi veibeskrivelser.

 • Gjennomføre søke- og redningsoppdrag

  Bistå ved bekjempelse av natur- og samfunnskatastrofer, som skogbrann, flom og trafikkulykker. Gjennomføre søke- og redningsoppdrag.

 • Overvåke bruk av parkareal

  Overvåke utviklingen av areal, for eksempel campingplasser eller steder av interesse. Gjennomføre tilsyn med forvaltningen av naturlige arealer av ulike typer.

Source: Sisyphus ODB