Yrke skoleleder i videregående skole

Skoleledere i videregående skole administrerer og har tilsyn med sine tildelte avdelinger for å sikre at studenter blir undervist og støttet i et trygt læringsmiljø. De samarbeider tett med rektor om å lede og bistå skolepersonale og optimalisere kommunikasjon mellom skoleledelse og lærere, foreldre samt andre distrikter og skoler. De tilrettelegger for møter, utarbeider og gjennomgår læreplaner, observerer personale når rektor delegerer dette arbeidet, og påtar seg delt ansvar med rektor for økonomisk ressursstyring.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Læringsteknologier

  Teknologier og kanaler, inkludert digital for å forbedre læring.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Gi råd om undervisningsmetoder

  Gi råd til utdanningsfagfolk om riktig oversetting av læreplaner til undervisningsplan, om klassestyring, om profesjonell atferd som lærer og om andre aktiviteter og metoder knyttet til undervisning.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Gi tilbakemelding til lærere

  Kommunisere med læreren for å gi vedkommende detaljerte tilbakemeldinger om undervisningsprestasjon, klassestyring og overholdelse av læreplan.

 • Administrere avdeling for videregående skole

  Føre tilsyn med og vurdere støttepraksisen for videregående skoler, elevenes velferd og lærernes ytelse.

 • Bruke kontorsystemer

  Bruke kontorsystemer som brukes i virksomhetens anlegg, på en passende og betimelig måte, avhengig av mål, enten det er for innsamling av beskjeder, lagring av kundeinformasjon eller agendaplanlegging. Inkluderer administrasjon av systemer som for eksempel CRM-systemer, leverandørstyring, lagring og telefonsvarersystemer.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Gjennomføre forbedringer for arbeidsaktiviteter

  Gi anbefalinger for å forbedre arbeidsaktiviteter.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Utvise eksemplarisk lederrolle i en organisasjon

  Opptre og oppføre seg på en måte som inspirerer partnere for å følge eksempelet som gis av deres ledere.

 • Vurdere ansattes evnenivåer

  Vurdere arbeidstakernes egenskaper ved å bestemme kriterier og systematiske prøvingsmetoder for å måle ekspertise hos enkeltpersoner i en organisasjon.

 • Lede inspeksjoner

  Lede inspeksjoner og den involverte protokollen, f.eks. å introdusere inspeksjonsteamet, forklare formålet med inspeksjonen, utføre inspeksjonen, be om dokumenter, stille passende spørsmål og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet i undersøkelsene.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Prosedyrer knyttet til videregående skole

  Den interne virkemåten til en videregående skole, som for eksempel hvordan utdanningsstøtten og -styringen er strukturert, retningslinjer og forskrifter.

Source: Sisyphus ODB