Yrke skolepsykolog

Skolepsykologer er psykologer som er ansatt av utdanningsinstitusjoner for å gi psykologisk og emosjonell støtte til elever og studenter som har behov for dette. De spesialiserer seg på å yte direkte støtte og tiltak til elever og studenter, utføre psykologiske tester og vurderinger, og konferere med familier, lærere og annet støttepersonell tilknyttet skolen, for eksempel sosialarbeidere og utdanningsveiledere, om elevene/studentene. De kan også samarbeide med skoleadministrasjonen for å forbedre praktiske støttestrategier for å forbedre elevenes /studentenes velferd.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ungdommers psykologiske utvikling

  Forstå utviklingen og utviklingsbehovene til barn og unge, observere atferden og tilknytning for å påvise forsinkelser i utviklingen.

 • Utviklingspsykologi

  Studiet av menneskelig atferd, ytelse og psykologisk utvikling fra spedbarnstadiet til ungdomstiden.

 • Skolepsykologi

  Studie av menneskelig atferd og resultater med hensyn til ulike skoleprosesser, læringsbehovene til unge enkeltpersoner og de psykologiske testene som følger med dette feltet.

 • Kriseintervensjon

  Håndteringsstrategier i krisesituasjoner som gjør det mulig for enkeltpersoner å løse sine problemer eller frykt og for å unngå psykologisk angst og nedbryting.

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De ulike metodene for psykologisk rådgivning, opplæring og veiledning for personer i alle aldre, grupper og organisasjoner der det tas hensyn til medisinske aspekter.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

Ferdigheter

 • Utføre pedagogisk testing

  Gjennomføre psykologiske og pedagogiske tester av elevens personlige interesser, personlighet, kognitive egenskaper eller språklige og matematiske ferdigheter.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Tolke psykologiske tester

  Tolke psykologiske tester for å innhente informasjon om pasientens intelligens, prestasjoner, interesser og personlighet.

 • Overvåke terapeutisk fremgang

  Overvåke terapeutisk fremgang og gjøre endringer i behandlingen i samsvar med hver pasients tilstand.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Teste adferdsmønster

  Skjelne mellom ulike adferdsmønster til enkeltpersoner ved hjelp av ulike tester for å forstå de underliggende årsakene til adferden.

 • Utføre kriseintervensjon

  Respondere metodisk på forstyrrelser eller sammenbrudd i den vanlige dynamikken hos personer, familier, grupper eller samfunn.

 • Konsultere studenters støtteapparat

  Kommunisere med flere parter, inkludert lærere og familien til studenten, for å diskutere studentens oppførsel eller faglige prestasjoner.

 • Teste følelsemessige mønstre

  Oppdage ulike mønstre i følelsene til enkeltpersoner ved å bruke diverse tester for å forstå årsaken til disse følelsene.

 • Overvåke studentadferd

  Følge med på studentens sosiale atferd for å oppdage om det er noe uvanlig med den. Bidra til å løse eventuelle problemer ved behov.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Diagnostisere utdanningsproblemer

  Identifisere utdanningsproblemenes art, for eksempel frykt, konsentrasjonsvansker eller svakheter knyttet til skriving og lesing.

 • Gi rådgivning til studenter

  Gi hjelp til studenter med pedagogiske, karriererelaterte eller personlige problemer, som fagvalg, skoletilpasning og sosial integrasjon, karriereundersøkelser og -planlegging, og familiære problemer.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

Source: Sisyphus ODB