Yrke slankekonsulent

Slankekonsulenter hjelper klienter med å få og opprettholde en sunn livsstil. De gir råd om hvordan man kan gå ned i vekt ved å finne en balanse mellom sunn mat og aktivitet. Slankekonsulenter setter mål sammen med sine klienter og holder oversikt over fremgangen under ukentlige møter. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ernæringsmessig tilstrekkelighet av matinntak

  Daglige anbefalinger om inntak av næringsstoffer for planlegging av kosthold og hvordan næringsstoffer spiller en viktig rolle når det gjelder å fremme helse og optimal funksjon.

 • Matallergier

  Hvilke typer matallergi innenfor sektoren, hvilke stoffer som utløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller fjernes (om mulig).

Ferdigheter

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Støtte enkeltpersoner i ernæringsendringer

  Oppmuntre og støtte enkeltpersoner i deres streben etter å ha realistiske ernæringsmessige mål og praksiser i sitt daglig kosthold.

 • Utvikle slankeprorgram

  Lage en vekttapplan for klienten din som vedkommende må følge. Dele opp hovedmålet i delmål for å motivere klienten og sørge for at målet er overkommelig.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Diskutere vekttapplan

  Snakke med klienten din for å avdekke hvilke ernærings- og treningsvaner han eller hun har. Drøfte mål for vekttap og lage en plan for å nå disse målene.

 • Gi råd om diettrelaterte problemstillinger

  Gi råd om diettrelaterte problemstillinger, for eksempel overvekt eller høye kolesterolnivåer.

 • Identifisere de helsemessige fordelene ved ernæringsmessige endringer

  Gjenkjenne de fordelaktige virkningen av ernæringsmessige endringer på den menneskelige organisme.

 • Utføre ernæringsanalyse

  Bestemme og beregne næringsstoffene i matprodukter fra tilgjengelige kilder, inkludert matetiketter.

Source: Sisyphus ODB