Yrke smakskontrollør

Smakskontrollører utfører sensorisk analyse for å komponere eller forbedre smaker og dufter for mat-, drikke- og kosmetikkindustrien. De baserer sin utvikling av smak og lukt på sanse- og forbrukerforskning. Smakskontrollører driver forskning og analyserer statistiske data for å innfri kundenes forventninger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Allergologi

  Allergologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Kvantitativ sensorisk testing

  Prinsipper for ulike tilgjengelige metoder og mønstre av kvantitative sensoriske prøver for varme, grenseverdier for varme, grenseverdier for smerte samt begrensninger for psykiske løsninger.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Kombinasjon av smaker

  Det store spekteret av kombinasjoner av smaker for å utvikle nye oppskrifter eller produkter.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Luktesans

  Luktesansen med dens egenskaper for hovedsansene og de mer spesifikke systemene, f.eks. menneskelig luktesans eller tilleggsluktesystem.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Smaktilsetninger

  Substanser som brukes til å endre lukten og smaken til matprodukter. De kan framstilles naturlig ved å utvinne den eteriske oljen fra planten, eller framstilles kjemisk ved å blande kjemiske forbindelser som kalles estere, til bestemte oljer.

 • Systemprogramvare for statistisk analyse

  Spesifikk programvare (SAS) som brukes til avansert analyse, forretningsdata, datastyring og prediktiv analyse.

 • Molekylær biologi

  Samspill mellom de ulike systemene i en celle, samspillet mellom de ulike typene genetisk materiale og hvordan dette samspillet er regulert.

Ferdigheter

 • Gi råd om dufter

  Gi råd om kjemiske dufter til kunder, for eksempel kjemiske produsenter, kjemiske anlegg og forskere.

 • Klargjøre råmaterialer

  Klargjøre og måle opp basisproduktene som trengs for å produsere varer og ferdigprodukter.

 • Forske på dufter

  Forske på nye kjemiske ingredienser for å utvikle nye og bedre duftkjemikalier.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

Source: Sisyphus ODB