Yrke smelteovnoperatør

Smelteovnoperatører betjener elektriske eller gassdrevne ovner som mykner metall slik at det enklere kan kappes og formes. De varmer opp metallet til en bestemt temperatur og/eller farge, og lar det deretter avkjøles langsomt, i samsvar med spesifikasjonene. Smelteovnoperatører inspiserer metallet gjennom hele prosessen for å se etter feil.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metallformingsteknologi

  Ulike teknologier og teknikker, f.eks. smiing, trykking, stempling, rulling og andre, som brukes i omformingsprosessen av produksjonen av metallprodukter.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Justere ovnstemperatur

  Justere temperaturnivå og -ensartethet i ovnen ved å korrigere drivstoffmatingen.

 • Observere produkters atferd

  Observere fargen på branner og pyrometerkjegler under visse bearbeidingsforhold, for eksempel høy temperatur.

 • Justere brennerkontroller

  Justere varmen i brenneren ved å regulere termostaten etter den foreskrevne temperaturen i henhold til hver enkelt produktspesifikasjon.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Forberede skuffer for gjenbruk

  Forberede brettene for gjenbruk ved å fjerne disse fra ovnen og sette dem inn i kjøleovnen for gradvis kjøling.

 • Betjene metalloppvarmingsutstyr

  Bruke varmemaskiner til å steke fulle former eller til å smelte stål, metall og andre materialer.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Varme metaller

  Varme stål og metaller i flamme; justere og regulere varmekontrollene for å nå en passende helletemperatur.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

Source: Sisyphus ODB