Yrke smykkedesigner

Smykkedesignere bruker en rekke materialer, herunder gull, sølv og edelsteiner, til å konstruere og planlegge smykker som kan bæres eller brukes som pynt. De er involvert i de forskjellige fasene av framstillingsprosessen og kan designe for enkeltkunder eller kunder som skal masseprodusere produktene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Bruke smykkeutstyr

  Håndtere, modifisere eller reparere smykkelagingsutstyr som jigger, fiksturer og håndverktøy som skrapere, kuttere, huljern og shapingmaskiner.

 • Justere smykker

  Omforme smykker.

 • Lage smykkemodeller

  Lage midlertidige smykkemodeller med voks, gips eller leire. Lage prøveavstøpninger i former.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Handle med smykker

  Kjøpe og selge smykker eller fungere som et mellomledd mellom potensielle kjøpere eller selgere.

 • Registrere smykkevekt

  Registrere vekten av ferdige smykker.

 • Montere steiner i smykker

  Montere edelstener i smykker ved å nøye følge designspesifikasjoner. Posisjonere, sette og montere edelstener og metalldeler.

 • Beregne verdien av edelstener

  Fastsette verdien av edelstener som diamanter og perler; studere prislister, markedsvariasjoner og sjeldenhet.

 • Sikre samsvar med designspesifikasjoner for edelsten

  Kontrollere ferdige smykker for å sikre at de oppfyller kvalitetsstandarder og spesifikasjoner for design. Bruke forstørrelsesglass, polariskop eller andre optiske instrumenter.

 • Rengjøre smykker

  Rengjøre og polere metallgjenstander og smykker; håndtere mekaniske verktøy for smykkeproduksjon, for eksempel poleringshjul.

 • Markere design på metalldeler

  Markere eller gravere design på metalldeler eller smykkedeler i henhold til designspesifikasjoner.

 • Samarbeide med en teknisk stab innen kunstneriske produksjoner

  Samordne den kunstneriske virksomheten din med andre som spesialiserer seg på prosjektets tekniske side. Informere det tekniske personalet om planene og metodene dine, og få tilbakemelding om gjennomføringsevne, kostnader, framgangsmåter og andre relevante opplysninger. Kunne forstå vokabularet og praksisen for tekniske problemer

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Velge metaller for smykker

  Velge ut og kjøpe inn edelmetaller og legeringer til bruk i smykker.

 • Lage smykker

  Lage smykker av edle metaller som sølv og gull.

 • Varmesmykkemetaller

  Varme opp, smelte og forme metaller for å lage smykker.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Velge edelstener for smykker

  Velge ut og kjøpe edelstener til bruk i smykker og design.

 • Reparere smykker

  Reparere smykker, for eksempel å utvide eller redusere størrelsen på ringer, lodde smykkedeler sammen igjen og skifte ut ødelagte eller utslitte låser og innfatninger.

 • Undersøke edelstener

  Nøye undersøke overflatene på edelstener med polariskop eller andre optiske instrumenter.

 • Jevne ut grove smykkedeler

  Jevne ut grove smykkedeler med håndfiler og sandpapir.

 • Registrere smykkebehandlingstid

  Angi hvor lang tid det tok til å behandle et smykke.

 • Utvikle smykkedesign

  Utvikle nye smykkedesign og -produkter og endre eksisterende design.

 • Støpe smykkemetall

  Varme opp og smelte smykkematerialer; helle i former og støpe smykkemodeller. Bruke smykkeredskaper som skrunøkler, tenger eller presser.

 • Skjære edelstener

  Skjære og forme edelsteiner og smykker.

Source: Sisyphus ODB