Yrke snømåker

Snømåkere betjener lastebiler og ploger for å fjerne snø og is fra offentlige fortau, gater og andre steder. De utfører også avising ved å strø salt og sand på bakken.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetsrisikoer ved snørydding

  Omfang av farlige situasjoner man står overfor ved utføring av snøfjerning som å falle ned fra høyder og tak, frostskade, øyeskade, og andre skader knyttet til bruk av snøfresere og annet mekanisk utstyr.

Ferdigheter

 • Anvende tiltak for å forhindre sikkerhetsrisikoer ved snørydding

  Bruke snøryddingspraksis og -metoder som forhindrer store farer, som ikke å jobbe på tak når det er mulig, vurdere vekten av utstyret på en gitt isstruktur, bruke verneutstyr og stiger på en sikker måte, beskytte omkringliggende områder og mennesker, og å unngå strømledninger.

 • Bruke snøryddingsutstyr

  Bruke utstyr som spader, snøraker, snøfresere, stiger eller lifter for å fjerne snø fra forskjellige strukturer som hustak og andre bygningsstrukturer og offentlige rom.

 • Fjerne snø

  Brøyte og fjerne snø fra veier, oppkjørsler og fortau.

 • Utføre rengjøringsoppgaver i et utendørs miljø

  Tilpasse rengjøringsmetoder og -prosedyrer til aktuelle miljøforhold og ta hensyn til værforhold som regn, sterk vind eller snø når dette påvirker ytelsen til utstyret eller maskineriet som brukes.

 • Utføre avisingsaktiviteter

  Spre salt eller andre kjemiske produkter på den isdekkede overflaten i offentlige rom for å sikre avising og sikker bruk av slike rom.

 • Følge organisatoriske retningslinjer i renholdsbransjen

  Anvende og følge alle protokoller eller retningslinjer som selskapet har beskrevet, i ditt særlige rengjøringsområde. Det kan også innebære å til enhver tid bruke den uniformen eller plagget man har fått tildelt, eller å bruke særskilt utstyr eller materialer.

 • Fylle ut rapportark over aktivitet

  Føre et skriftlig register over de tjenester som er utført, regelmessig eller punktlig, med antall timer med arbeid og underskrift.

 • Tilpasse seg ulike værforhold

  Tåle regelmessig eksponering for ekstreme værforhold og farlige miljøer.

 • Føre tunge brøytemaskiner for snørydding

  Kjøre spesialiserte brøytemaskiner som brukes til å fjerne snø fra ulike bygningsstrukturer og andre fellesområder. Følge trafikkreglene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB