Yrke solenergiingeniør

Solenergiingeniører utformer systemer som genererer elektrisk energi fra sollys, blant annet solcellesystemer. De utformer og bygger systemer som optimaliserer energieffekten fra solenergi, og bærekraften i produksjonsprosessen for solcellesystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Termodynamikk

  Grenen av fysikk som omhandler relasjoner mellom varme og andre former for energi.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Typer av fotoelektriske paneler

  Ulike typer fotoelektriske celler og paneler med ulik yteevne i ulike typer vær, kostnader, holdbarhet og levetidsvurderinger samt monteringsmuligheter.

 • Kraftteknikk

  Underkategori av energi og elektrisk kraft som er spesialisert for produksjon, overføring, distribusjon og bruk av elektrisk kraft ved tilkopling av elektrisk utstyr til motorer, generatorer og transformatorer, f.eks. en likestrøm/vekselstrømadapter.

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

Ferdigheter

 • Justere spenning

  Justere spenning i elektrisk utstyr.

 • Anvende termisk analyse

  Bruk programvare som Icepak, Fluens og FloTHERM for å utvikle og optimere varmestyring for å håndtere en lang rekke utfordringer med hensyn til termiske produkter og termiske materialers egenskaper.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Lage AutoCAD-tegninger

  Lage kommunale tegninger som utført, ved hjelp av AutoCAD.

 • Oppgi informasjon om solcellepaneler

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for energilevering til anlegg og boliger om kostnadene, fordelene og ulempene ved installasjon og bruk av solcellepaneler, og hva man må ta hensyn til ved kjøp og montering av solcelleanlegg.

 • Administrere teknisk prosjekt

  Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Undersøke tekniske prinsipper

  Analysere prinsipper som må tas med i betraktningen ved tekniske design og prosjekter, for eksempel funksjonalitet, reproduserbarhet, kostnader og andre prinsipper.

 • Designe solenergisystemer

  Utvikle designspesifikasjoner for solenergisystemer og deres komponenter. Lage sjekklister for inspeksjon og overvåking av fullførte prosjekter for solenergianlegg.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Gjennomføre revisjoner av tekniske anlegg

  Samle inn strukturell, elektrisk og relatert anleggsinformasjon ved å utføre revisjoner av tekniske anlegg. De brukes til design av tekniske løsninger som solenergisystemer.

 • Vedlikeholde solenergisystemer

  Teste ytelsen til solcellepaneler, lese av måleapparatene for å sjekke strømindikatorer, identifisere og utbedre funksjonssvikt og rengjøre panelene ved behov.

 • Vedlikeholde konsentrerte solenergisystemer

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold samt reparasjoner av systemer som bruker reflekterende materialer, for eksempel linser og speil, og sporingssystemer for å konsentrere sollys i en stråle som driver et elektrisk kraftverk med varmeproduksjon.

Source: Sisyphus ODB