Yrke sorteringsarbeider

Sorteringsarbeidere sorterer gjenvinnbare materialer og avfall fra en gjenvinningsstrøm og sørger for at ingen upassende materialer havner sammen med de gjenvinnbare materialene. De inspiserer materialene, utfører rengjøringsoppgaver og arbeider i tråd med avfallsforskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Kassere avfall

  Kassere avfall i samsvar med regelverket, og på den måten ivareta selskapets miljøansvar.

 • Sortere avfall

  Manuell eller automatisk sortering av avfall ved å dele det inn i de forskjellige elementene.

 • Betjene resirkuleringsprosessutstyr

  Betjene resirkuleringsprosessutstyr som granulatorer, knusere og presser; behandle og sortere materialer som skal resirkuleres.

 • Lagre sortert avfall

  Lagre avfall, produkter og apparater som er sortert i separate kategorier for resirkulering eller disponering i egnede containere og lagringsutstyr eller anlegg.

 • Kommunisere med avfallsinnsamlere

  Kommunisere med arbeidere som samler inn avfall fra forskjellige steder og transporter det til avfallsbehandlingsanleggene, for å sikre et optimalt samarbeid og effektiv drift av prosedyrer for avfallshåndtering og avhending.

 • Vurdere avfallstype

  Identifisere avfallsmaterialer i forbindelse med innsamling og sortering, som enten kan gjenvinnes, avhendes eller behandles på annen måte, for å vurdere hvordan de må behandles og sorteres.

Source: Sisyphus ODB