Yrke sosialpolitisk medarbeider

Sosialpolitiske medarbeidere undersøker, analyserer og utvikler politikk for sosiale tjenester og implementerer denne politikken og disse tjenestene for å forbedre forholdene for vanskeligstilte og sårbare medlemmer av samfunnet, for eksempel barn og eldre. De arbeider innenfor administrasjonen av sosiale tjenester og har kontakt med organisasjoner og andre interessenter og gir dem regelmessige oppdateringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sosiale sammenhengers innvirkning på helse

  De sosiale og kulturelle kontekstene til enkeltpersoners atferd, og innvirkningen på deres helse i deres sosiale og kulturelle kontekst.

 • Offentlige trygdeprogrammer

  De ulike områdene for sosial trygghet gitt av myndighetene, de ulike rettighetene innbyggerne har, hvilke ytelser som er tilgjengelige, reglene som regulerer sosial sikkerhet og de ulike situasjonene hvor de gjelder.

Ferdigheter

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Gi råd om sosialtjenesteprosesser

  Gi sosialtjenesteorganisasjoner råd om utvikling og implementering av planer for tildeling av sosialtjenester, fastslåing av mål og administrering av ressurser og fasiliteter.

 • Gjennomføre problemløsning i sosialtjenester

  Gjennomføre en trinnvis problemløsningsprosess på en systematisk måte i forbindelse med levering av sosiale tjenester.

 • Anvende kvalitetsstandarder i sosialtjenester

  Anvende kvalitetsstandarder i sosialtjenester samtidig som verdiene og prinsippene for sosialarbeid opprettholdes.

 • Forhandle med interessenter innen sosialtjenester

  Forhandle med offentlige institusjoner, andre sosialarbeidere, familie og omsorgspersoner, arbeidsgivere og utleiere for å oppnå det best egnede resultatet for din klient.

 • Evaluere sosialarbeidprogrammets innvirkning

  Samle inn data som gjør det mulig å vurdere virkningen av et program på et samfunn.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Utvikle retningslinjer for offentlige trygdeytelser

  Utvikle retningslinjer og politikk som har som mål å beskytte innbyggere og gi dem rettigheter for å hjelpe dem, for eksempel gjennom arbeidsledighetstrygd og familieytelser så vel som å forebygge misbruk av offentlige trygdeytelser.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

Source: Sisyphus ODB