Yrke sosialpolitisk rådgiver

Sosialpolitiske rådgivere bistår i utviklingen av policyer og prosedyrer for programmer for sosiale tjenester. De undersøker programmer for sosiale tjenester og identifiserer områder som kan forbedres, samt gir bistand i utviklingen av nye programmer. De fungerer som rådgivere for organisasjoner som yter sosiale tjenester.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Juridiske krav i sosialsektoren

  De foreskrevne lovmessige og regulatoriske kravene i den sosiale sektor.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Gi råd om sosialtjenesteprosesser

  Gi sosialtjenesteorganisasjoner råd om utvikling og implementering av planer for tildeling av sosialtjenester, fastslåing av mål og administrering av ressurser og fasiliteter.

 • Overvåke forskrifter innen sosialtjenester

  Overvåke og analysere forskrifter, policyer og endringer i disse forskriftene for å vurdere hvordan de påvirker sosialtjenester.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Kommunisere med brukere av sosialtjenester

  Bruke muntlig, ikke-muntlig, skriftlig og elektronisk kommunikasjon. Være oppmerksom på behovene, egenskapene, evnene, preferansene, alderen, utviklingsstadiet og kulturen til brukeren av sosialtjenester.

 • Påvirke politikere vedrørende sosialtjenestespørsmål

  Informere og gi råd til politiske beslutningstakere ved å forklare og tolke innbyggernes behov for bedre sosialtjenesteprogrammer og -retningslinjer.

 • Rapportere informasjon om sosial utvikling

  Rapportere resultater og konklusjoner om samfunnets sosiale utvikling på en forståelig måte og presentere disse muntlig og skriftlig for ulike målgrupper, fra ikke-sakkyndige til sakkyndige.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Evaluere sosialarbeidprogrammets innvirkning

  Samle inn data som gjør det mulig å vurdere virkningen av et program på et samfunn.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

Source: Sisyphus ODB