Yrke speditør ved distribusjonssenter

Speditører ved distribusjonssentre sørger for effektiv forsendelse av produserte varer. De beregner ruter og utferdiger transportdokumenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Overvåke forendelsesrouting

  Organisere forsendelsen av lasten, også kalt «spedisjon». Ta hensyn til klientens instrukser og bestemme hvor det kan være nødvendig med faste ruter eller forskjellige ruter.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Unngå etterslep ved mottak av råmaterialer

  Unngå etterslep ved innkjøp, mottak, produksjon og lossing av bulk for å sikre et jevnlig mottak av råmaterialer.

 • Planlegge forsendelse av produkter

  Organisere og planlegge sending av varer ifølge planen.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Samarbeide med transportselskaper

  Etablere relasjoner med transportselskaper for å forhandle om gunstige avtaler for transport av varer og dyr.

 • Laste produkter for forsendelse

  Laste produkter på en hensiktsmessig måte, slik at de kan sendes til mottakeren på en forsvarlig måte.

 • Bestemme reiseruter for bulkbiler

  Levere reiseruter for lasting og transport for bulkbiler sammen med gitte ordre.

 • Håndtere masseforflytning av råmateriale

  Forflytte tørre råvarer ved bruk av egnede mekaniske håndteringssystemer som skruematere, eller ved bruk av tyngdekraft eller pneumatiske midler.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Behandling av utsendelsesordre

  Pakke og levere de pakkede varene til en transportør.

 • Laste bulkbiler

  Utføre aktiviteter knyttet til bestemmelse av reiseruter og lasting av lastebiler i bulk.

 • Jobbe på en økonomisk effektiv måte

  Utføre arbeidet så effektivt som mulig for å unngå sløsing av materialer, tid og energi i så stor grad som mulig.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

Source: Sisyphus ODB