Yrke speditør ved distribusjonssenter

Speditører ved distribusjonssentre sørger for effektiv forsendelse av produserte varer. De beregner ruter og utferdiger transportdokumenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Overvåke forendelsesrouting

  Organisere forsendelsen av lasten, også kalt «spedisjon». Ta hensyn til klientens instrukser og bestemme hvor det kan være nødvendig med faste ruter eller forskjellige ruter.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Unngå etterslep ved mottak av råmaterialer

  Unngå etterslep ved innkjøp, mottak, produksjon og lossing av bulk for å sikre et jevnlig mottak av råmaterialer.

 • Planlegge forsendelse av produkter

  Organisere og planlegge sending av varer ifølge planen.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Samarbeide med transportselskaper

  Etablere relasjoner med transportselskaper for å forhandle om gunstige avtaler for transport av varer og dyr.

 • Laste produkter for forsendelse

  Laste produkter på en hensiktsmessig måte, slik at de kan sendes til mottakeren på en forsvarlig måte.

 • Bestemme reiseruter for bulkbiler

  Levere reiseruter for lasting og transport for bulkbiler sammen med gitte ordre.

 • Håndtere masseforflytning av råmateriale

  Forflytte tørre råvarer ved bruk av egnede mekaniske håndteringssystemer som skruematere, eller ved bruk av tyngdekraft eller pneumatiske midler.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Behandling av utsendelsesordre

  Pakke og levere de pakkede varene til en transportør.

 • Laste bulkbiler

  Utføre aktiviteter knyttet til bestemmelse av reiseruter og lasting av lastebiler i bulk.

 • Jobbe på en økonomisk effektiv måte

  Utføre arbeidet så effektivt som mulig for å unngå sløsing av materialer, tid og energi i så stor grad som mulig.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

Source: Sisyphus ODB