Yrke spesialisert friluftsaktivitør

Spesialiserte friluftsaktivitører planlegger, organiserer og leverer aktiviteter utendørs. De kan også støtte én eller flere assistenter for friluftsaktivitør, og utføre administrasjonsoppgaver, resepsjonsoppgaver og oppgaver knyttet til aktivitetsbase og vedlikehold av utstyr. De jobber med krevende klienter, med tanke på enten deres spesielle behov, evner eller funksjonshemninger, eller på høyere ferdighetsnivåer og i farlige miljøer eller forhold. Arbeidsplassen til en spesialisert friluftsaktivitør er stort sett «i felten» og sammen med deltakerne/klientene, men i noen spesifikke situasjoner/aktiviteter kan det også være innendørs.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Vurdere risiko i friluft

  Utarbeide og gjennomføre risikoanalyse.

 • Animere i friluft

  Animere grupper i friluft på en uavhengig måte, tilpasse praksisen for å holde gruppen animert og motivert.

 • Reagere i henhold til uventede hendelser utendørs

  Oppdage og reagere på endrede miljøforhold og hvordan de virker inn på menneskelig psykologi og atferd.

 • Forske på friluftsaktiviteter

  Beskrive og tolke kulturen, historien, naturen og geografien på arbeidsstedet. Beskrive og tolke internasjonale betegnelser som spesifikke konserveringsområder. Identifisere og finne frem til informasjon om aktivitetsutstyr.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Planlegge selvorganisering

  Identifisere de nødvendige oppgavene og prioritere dem for å utvikle en individuell plan og utføre arbeidet på en autonom måte, slik at kravene oppfylles.

 • Overvåke inngrep i naturen

  Overvåke, vise og forklare bruk av utstyr i henhold til driftsretningslinjer utstedt av produsenter.

 • Kommunisere i et utemiljø

  Kommunisere med deltakere på mer enn ett europeisk språk. Håndtere en krise i tråd med retningslinjer, og vite hvor viktig det er å opptre på riktig måte i krisesituasjoner.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Administrere utendørs ressurser

  Gjenkjenne meteorologi og relatere dette til topografi; anvende prinsippene om ikke å etterlate seg spor.

 • Gi tilbakemelding på endrede omstendigheter

  Respondere på riktig måte på skiftende omstendigheter i en aktivitetsøkt.

 • Ha forståelse for grupper ved utendørsaktiviteter

  Identifisere friluftsaktivitetene som er tillatt eller egnet i et utendørs miljø, basert på gruppens behov.

 • Administrere grupper utendørs

  Gjennomføre utendørsøkter på en dynamisk og aktiv måte.

 • Evaluere friluftsaktiviteter

  Identifisere og rapportere problemer og hendelser i henhold til nasjonale og lokale forskrifter for sikkerhet knyttet til utendørsprogrammer.

 • Implementere risikostyring for friluftsaktiviteter

  Tenke ut og demonstrere bruk av ansvarlig og sikker praksis i friluftsbransjen.

 • Overvåke bruk av friluftsutstyr

  Overvåke bruken av utstyr. Avdekke og rette opp i utilstrekkelig eller utrygg bruk av utstyr.

Source: Sisyphus ODB