Yrke spesialist innen luftfartsinformasjon

Spesialister innen luftfartsinformasjon yter, ved bruk av teknologiske metoder, tjenester av høy kvalitet innen håndering av luftfartsinformasjon. De gir støtte til seniorspesialister innen luftfartsinformasjon og vurderer endringer i luftfartsopplysninger som påvirker diagrammer og andre produkter. De svarer på forespørsler fra driftsgrupper og -systemer i flyselskaper som har behov for luftfartsdata.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

Ferdigheter

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Sette sammen data for navigasjonspublikasjoner

  Sette sammen data for navigasjonspublikasjoner; samle inn og prosessere autentiske og gyldige data.

 • Sikre kvaliteten til systemer for administrering av aeronautisk informasjon

  Gjennomføre komplekse oppgaver og utføre database-, skrivebords- og GIS-relaterte aktiviteter på middels og høyt nivå; utvikle datasett og publikasjoner for luftfart av høy kvalitet.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Vedlikeholde oppdaterte administreringssystemer for aeronautisk informasjon

  Vedlikeholde oppdaterte tjenester for administreringssystemer for aeronautisk informasjon (AIM), for eksempel aeronautiske datasett, diagrammer og publikasjoner.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Ivareta sikkerheten innen internasjonal luftfart

  Kommunisere med nasjonale og internasjonale byråer for å sikre maksimal effektivitet og sikkerhet innen luftfart.

 • Teste forbedrede aeronautiske informasjonsstyringssystemer

  Teste funksjonaliteten til systemer før de lanseres; teste potensielle konsekvenser og forutsi sluttresultatet.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

Source: Sisyphus ODB