Yrke spilleder på kasino

Spilledere på kasino fører tilsyn med den daglige driften av spillanleggene. De veileder personale, fører tilsyn med spillområdene, kontrollerer sikkerhetstjenestene, sørger for at alle spilleregler blir fulgt, overvåker overholdelse av lovpålagte krav, og er ansvarlige for å implementere driftsmålene for virksomheten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Casinospilleregler

  Regler og prinsipper som gjelder for de ulike spillene som spilles på et kasino.

 • Casinoretningslinjer

  Prinsipper og krav som styrer aktivitetene i et kasino.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Administrere kasinofasiliteter

  Håndtere muligheter for kostnads- og prosesseffektivitet i forbindelse med vedlikehold, rengjøring, sikkerhet, administrasjon og andre perifere funksjoner i forbindelse med kasinoet.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler i et gamingrom

  Følge sikkerhetsreglene i gamingrom for å ivareta sikkerheten og komforten til spillerne, personellet og andre tilskuere.

 • Administrere kasino

  Proaktivt administrere alle aspekter ved kasinodriften med særlig vekt på levering av effektiv spillytelse. Maksimere omsetningen og marginmuligheter på alle spilltilbud, inkludert elektronisk spilling, ved å bruke alle tilgjengelige ressurser effektivt. 

 • Følge etiske retningslinjer for gambling

  Følge reglene og de etiske retningslinjene som brukes ved gambling, vedding og lotterier. Holde fokus på at spillerne skal hygge seg.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Sikre spillevirksomhet i samsvar med loven

  Overvåke spillvirksomhet for å kontrollere at lovpålagte forskrifter og husets regler respekteres til enhver tid.

 • Overvåke gamingrom

  Overvåke gamingrom og legge merke til detaljer for å sikre at operasjoner er velfungerende og at sikkerheten ivaretas.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

Source: Sisyphus ODB