Yrke spillutviklingssjef

Spillutviklingssjefer har tilsyn med og samordner utvikling, distribusjon og salg av spill. De kommuniserer med produsenter for å sikre produksjonen av spill.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ansvarlig gambling

  Riktig atferd ved deltakelse i gamblingspill, f.eks. kjenne til andre personers reaksjoner og hvorfor mennesker opptrer og reagerer slik de gjør.

Ferdigheter

 • Overvåke kundeservice

  Sørge for at alle ansatte leverer utmerket kundeservice i samsvar med selskapets policy.

 • Forandre ledelse

  Styre og drive frem endringer på en effektiv måte for å forbedre driftsresultater og øke konkurransefortrinn.

 • Sikre samsvar med retningslinjer

  Sikre at lovgivningen og selskapets prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og på offentlige steder overholdes til enhver tid. Sikre bevissthet og overholdelse av alle selskapets retningslinjer knyttet til helse og sikkerhet og likebehandling på arbeidsplassen. Utføre andre oppgaver som må påregnes.

 • Administrere gamblingspill

  Observere og gjennomgå de historiske dataene for spillerne og analysere profilen deres for å kunne håndtere gamblingen proaktivt. Involvere spilledere i vurderingsprosessen på jevnlig basis slik at de kan bistå hvis det er nødvendig.

 • Administrere gamingkontantkasse

  Sikre samsvar med selskapets prosedyrer og relevant regelverk for kontantkasseaktiviteter. Ta hensyn til ufravikelige regler mot hvitvasking av penger og annen økonomisk svindel og aktivt kontrollere gjeldshåndtering og -innkreving innenfor omforente rammer.

 • Vedlikeholde driftsstandarder

  Sikre full overholdelse av lover og regler i forbindelse med gambling. Sikre at alt personell og alle ledere innen spillvirksomhet mottar regelmessig planlagt opplæring innen teknisk kompetanse og overholdelse av prosedyrer. Gjennomgå og avtale forbedringer når dette er nødvendig for revisjon innenfor ditt ansvarsområde. Sikre at alle avtalte endringer i spillprosedyrer og prosesser implementeres i sin helhet. Hindre tyveri og bedrageri (eksternt og/eller internt personell) ved å implementere prosedyrene for sikkerhetskontroll. Utarbeide nøyaktige og oppdaterte resultatrapporter i henhold til selskapets krav. Utarbeide en plan for etterfølgelse for alt spill-personell, som sikrer at ledere med tilstrekkelig opplæring og lisens er tilgjengelige for å lede avdelingen. Aktivt oppsøke og utnytte muligheter for personlig utvikling innenfor virksomheten.

 • Følge etiske retningslinjer for gambling

  Følge reglene og de etiske retningslinjene som brukes ved gambling, vedding og lotterier. Holde fokus på at spillerne skal hygge seg.

 • Samordne innsatsen for næringsutvikling

  Synkronisere arbeid, planer, strategier og handlinger utført i avdelinger i selskaper rettet mot vekst i virksomhet og omsetning. Holde forretningsutvikling som det endelige resultatet av ethvert arbeid fra selskapet.

 • Administrere gamingfasiliteter

  Håndtere muligheter for kostnads- og prosesseffektivisering i forbindelse med vedlikehold, rengjøring, sikkerhet, administrasjon og andre perifere funksjoner innenfor GBL.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Administrere gamblingrelaterte vertstjenester

  Administrere den operative implementeringen av vertstjenestetilbud og sikre levering av en konsekvent tilnærming og presentasjon og service av høy kvalitet, som avtalt med kompetente myndigheter. Gjennomgå kostnadskontroll og styring av vertstjenestetilbudet samt interne revisjoner.

 • Administrere gamblingøkonomi

  Bistå ved utarbeidingen av det årlige budsjettet til driften for gambling-, vedde- eller lotterivirksomhet. Utvikle og gjennomføre handlingsplaner for å sikre nødvendig omsetning og lønnsomhet for driften. Overvåke utgiftene i klubben og sikre kontroller av ledelsen og at budsjettet ikke overskrides. Overvåke alle tilleggskostnader for å sikre at ledelsen følger policyen.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

Source: Sisyphus ODB