Yrke sporskifter

Sporskiftere hjelper til med toglederens oppgaver. De betjener sporveksler og signaler i samsvar med toglederens instrukser, i henhold til forskrifter og ifølge sikkerhetsreglene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Signalboksdeler

  Kjenne til og forstå strukturene som er plassert ved siden av jernbanespor, kjent som signalbokser, formtilpassede tårn, signalstillverk, hvor signaler, punkter og annet utstyr kontrolleres fra.

Ferdigheter

 • Anvende signaleringskontrollrutiner

  Styre togtrafikk. Betjene jernbanesignaler og blokksystemer som skal sikre at togene drives på en sikker måte, på riktige ruter og til riktig tid.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Betjene jernbanespakerammer

  Betjene mekaniske spakerammer som er plassert i signalkasser. Forstå ulike bruksområder for spaker, slik som sperring eller signalmottak; lese og forstå sporplanen og signaloppsettet som er montert over spakerammen. Betjene hånddrevne sperrer, strømrammer, mekaniske, pneumatiske eller elektriske spaker.

 • Betjene jernbanebrytere

  Betjene jernbanebrytere for å kontrollere retningene tog beveger seg for å føre dem til destinasjonene sine.

 • Samarbeide med kolleger

  Samarbeide med kolleger for å sikre at virksomheten fungerer effektivt.

 • Bruke riggingsverktøy

  Bruke digitale verktøy som kabler, tau, trinser og vinsjer for å sikre høye strukturer.

 • Sikre overholdelse av jernbaneforskrifter

  Sikre overholdelse av alle driftsregler, fremgangsmåter og juridiske regler for jernbane i forbindelse med sikkerhet, drift og EUs rammeverk.

 • Administrere jernbaneressurser

  Administrere jernbaneressurser for å sikre høyest mulig effektivitet. Klargjøre ressursbruk på forhånd for å begrense hvor lang tid tog må vente på stasjonsområdene.

 • Betjene skiftelokomotiver

  Betjene skiftelokomotiver, koble til og fra togvogner for lasting og lossing av gods.

 • Følge koblingsinstruksjoner innen jernbanedrift

  Lese og forstå instruksjonene for veksling av jernbanevogner og utføre vekslingene i henhold til dem.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Bruke håndbrems

  Bruke håndbremsen som den mest effektive måten å korrigere understyring med høy hastighet på. Bruke håndbremsen til å redusere farer og øke tryggheten på ujevne veier.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Bruke styringssystemer for vannveitrafikk

  Bruke ulike systemer for vannveitrafikkontroll. Samarbeide med trafikkontrolloperatører, kanaloperatører og brooperatører.

 • Shunte rullende materiell i rangerstasjoner

  Shunte rullende materiell for å danne tog i rangerstasjoner.

Source: Sisyphus ODB