Yrke sporvognkoordinator

Sporvognkoordinatorer tildeler og administrerer trikkevogner og sjåfører for transport av passasjerer, inkludert registreringer av transportavstand og utførte reparasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Trikknettverk

  Kunnskap om trikkesystemet for å fastslå hvordan trikketjenestene skal opprettholdes og skape minst mulig ringvirkninger for passasjerene ved driftsforstyrrelser.

 • Trikketyper

  Kjenne til ulike typer sporvogner og deres tekniske driftskrav. Det finnes ulike former for sporvogner, som kabeltrukne, elektrisk hybridbane, elektriske (trikker), gassdrevne og sporvogner som drives med andre midler.

 • Mekanisk sammensetning av trikker

  Forstå den mekaniske sammensetningen av trikker, ha evnen til å identifisere og rapportere eventuell skade eller funksjonsfeil i den sentrale driften.

 • Trikkelinjeforskrifter

  Kjenne reglene for sporveier og ta hensyn til disse i den daglige driften av trikken. Sikre at standardene oppfylles med hensyn til å sikre passasjerenes velferd og trikkeselskapet.

Ferdigheter

 • Kommunisere med kundeserviceavdeling

  Kommunisere med kundeserviceavdelingen på en transparent og samarbeidsvillig måte; følge med på hvordan servicen drives; videreformidle informasjon til kunder i sanntid.

 • Betjene utstyr for å overvåke trikkesystemer

  Overvåke trikketjenester og sikre at trikker kan drives på en sikker måte, og med den planlagte hyppigheten.

 • Bringe kjøretøy i overensstemmelse med ruter

  Bringe typer kjøretøyer i overensstemmelse med ruter, og ta hensyn til tjenestehyppighet, trafikktopper, dekket tjenesteområde og veiforhold.

 • Analysere måter å redusere reisetiden på

  Analysere mulige forbedringer av reiseeffektiviteten ved å redusere reisetiden gjennom å endre ruter og skissere alternativer.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Sikre trikksystemstrømforsyning

  Sørge for strømforsyning til luftlinjer. Rapportere feil eller problemer.

 • Koordinere med trikkvedlikeholdsavdelingen

  Koordinere med trikkevedlikeholdsavdelingen for å sikre at trikkedrift og inspeksjoner utføres som planlagt.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Betjene kjørespaker på trikk

  Betjene kjøre- og strømbrytere for trikk med forskjellige driftssystemer. Kjøre fremover og bakover via jevnt fordelt effektiv drift i henhold til kraft og bremsing.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Sikre jevn sirkulering av trikker

  Sikre jevn sirkulering av trikker, og at rutetabellene følges.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Håndtere skiftende driftskrav

  Håndtere skiftende driftskrav; svare med effektive løsninger.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

Source: Sisyphus ODB