Yrke sporvognkoordinator

Sporvognkoordinatorer tildeler og administrerer trikkevogner og sjåfører for transport av passasjerer, inkludert registreringer av transportavstand og utførte reparasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Trikknettverk

  Kunnskap om trikkesystemet for å fastslå hvordan trikketjenestene skal opprettholdes og skape minst mulig ringvirkninger for passasjerene ved driftsforstyrrelser.

 • Trikketyper

  Kjenne til ulike typer sporvogner og deres tekniske driftskrav. Det finnes ulike former for sporvogner, som kabeltrukne, elektrisk hybridbane, elektriske (trikker), gassdrevne og sporvogner som drives med andre midler.

 • Mekanisk sammensetning av trikker

  Forstå den mekaniske sammensetningen av trikker, ha evnen til å identifisere og rapportere eventuell skade eller funksjonsfeil i den sentrale driften.

 • Trikkelinjeforskrifter

  Kjenne reglene for sporveier og ta hensyn til disse i den daglige driften av trikken. Sikre at standardene oppfylles med hensyn til å sikre passasjerenes velferd og trikkeselskapet.

Ferdigheter

 • Kommunisere med kundeserviceavdeling

  Kommunisere med kundeserviceavdelingen på en transparent og samarbeidsvillig måte; følge med på hvordan servicen drives; videreformidle informasjon til kunder i sanntid.

 • Betjene utstyr for å overvåke trikkesystemer

  Overvåke trikketjenester og sikre at trikker kan drives på en sikker måte, og med den planlagte hyppigheten.

 • Bringe kjøretøy i overensstemmelse med ruter

  Bringe typer kjøretøyer i overensstemmelse med ruter, og ta hensyn til tjenestehyppighet, trafikktopper, dekket tjenesteområde og veiforhold.

 • Analysere måter å redusere reisetiden på

  Analysere mulige forbedringer av reiseeffektiviteten ved å redusere reisetiden gjennom å endre ruter og skissere alternativer.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Sikre trikksystemstrømforsyning

  Sørge for strømforsyning til luftlinjer. Rapportere feil eller problemer.

 • Koordinere med trikkvedlikeholdsavdelingen

  Koordinere med trikkevedlikeholdsavdelingen for å sikre at trikkedrift og inspeksjoner utføres som planlagt.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Betjene kjørespaker på trikk

  Betjene kjøre- og strømbrytere for trikk med forskjellige driftssystemer. Kjøre fremover og bakover via jevnt fordelt effektiv drift i henhold til kraft og bremsing.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Sikre jevn sirkulering av trikker

  Sikre jevn sirkulering av trikker, og at rutetabellene følges.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Håndtere skiftende driftskrav

  Håndtere skiftende driftskrav; svare med effektive løsninger.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

Source: Sisyphus ODB