Yrke språkmedarbeider, korrespondanse

Språkmedarbeidere, korrespondanse leser og svarer på et selskaps korrespondanse på fremmedspråk. De utfører også sekretæroppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Sikre forsvarlig dokumenthåndtering

  Garantere at standarder og regler for registrering og sporing for dokumentstyring er fulgt, for eksempel ved å sikre at endringer blir identifisert, at dokumentene er leselige, og at utdaterte dokumenter ikke brukes.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Oversette språkkonsepter

  Oversette et språk til et annet språk. Matche ord og uttrykk med tilsvarende ord og uttrykk på andre språk samtidig som at budskapet og nyansene i originalteksten bevares.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Oversette fremmedspråk

  Oversette ord, setninger og konsepter fra et fremmedspråk til morsmålet sitt eller et annet fremmedspråk.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

Source: Sisyphus ODB