Yrke språkteknolog

Språkteknologer arbeider på IT-feltet, nærmere bestemt innen naturlig språkprosessering. De har som mål å gjøre avstanden mindre mellom nøyaktige oversettelser utført av mennesker og maskinoversettelser. De parser tekster, sammenligner tekster og etablerer relasjoner mellom utgangstekst og oversettelse, og de forbedrer det lingvistiske aspektet ved oversettelser gjennom programmering og kode.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maskinoversettelse

  Datafeltet som forsker på bruk av programvare for oversetting av tekst eller tale fra ett språk til et annet.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Algoritmer

  De selvstendige trinnvise settene med operasjoner som kan utføre beregninger og automatiserte beslutninger, vanligvis for å løse problemer.

 • Beregningsorientert lingvistikk

  Det datavitenskapelige feltet som forsker på modellering av naturlige språk til beregningsorienterte språk og programmeringsspråk.

 • Naturlig språkprosessering

  Teknologi som gjør det mulig for IKT-enheter å forstå og samarbeide med brukere via menneskelig språk.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Moderne språk

  Alle menneskelige språk som fremdeles brukes aktivt i dag.

 • Prinsipper for kunstig intelligens

  Teoriene om kunstig intelligens, anvendte prinsipper, arkitekturer og systemer, f.eks. intelligente agenter, multiagentsystemer, ekspertsystemer, regelbaserte systemer, nevrale nettverk, ontologier og kognisjonsteorier.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Overholde oversettelseskvalitetsstandarder

  Overholde avtalte standarder, for eksempel den europeiske standarden EN 15038 og ISO 17100, for å sikre at krav til leverandører av språktjenester oppfylles og for å sikre ensartethet.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Utvikle sårbarhetsutnyttende kode

  Lage og teste utnyttende kode i et kontrollert miljø for å avdekke og finne feil og sårbarheter i systemet.

 • Gjennomføre gjennomgang på IKT-kode

  Undersøke og systematisk kontrollere datakildekode for å finne feil i alle trinn i utviklingen, og for å heve den generelle programvarekvaliteten.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Tolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende opplysningene om de tekniske vilkårene.

 • Evaluere oversettelsesteknologi

  Bruke teknologier for oversettelse og komme med observasjoner om deres bruk til definerte formål.

 • Administrere teknisk prosjekt

  Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

Source: Sisyphus ODB