Yrke sprengstofftekniker

Sprengstoffteknikere tegner boremønstre og bestemmer nødvendig mengde sprengstoff. De organiserer og har tilsyn med kontrollerte sprengninger og rapporterer og gransker forsagere. De styrer sprengstofflagre.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Eksplosiver

  Egenskaper ved eksplosive varer, pyroteknikk og sprengningsteknikk. Tilknyttede risikoer og rettslige krav.

Ferdigheter

 • Rapportere feiltenninger

  Rapportere feiltenninger til relevante parter, f.eks. skiftkoordinatoren for gruven, personell som utfører lovpålagte inspeksjoner, og produsenten av eksplosivene.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Bestemme påkrevd mengde eksplosiver

  Beregne den nøyaktige mengden eksplosiver som trengs, basert på mengden materialer som må fjernes, budsjettbegrensninger og støyhensyn.

 • Håndtere eksplosiver i samsvar med lovgivningen

  Håndtere eksplosiver i samsvar med loven om eksplosiver, inkludert sporing og kontroll av magasinet.

 • Rapportere utfallet av sprengning

  Etter å ha undersøkt sprengningsområdet, rapportere om sprengningen var vellykket eller ikke. Nevne eventuelle funn fra undersøkelsen.

 • Programmere rekkefølgen på eksplosjoner

  Tidfeste spesifiserte sekvenser/mønstre for eksplosjoner.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Undersøke potensielt sprengningsområde

  Undersøke sprengningsområder nøye; fastslå korrekt mengde sprengstoff; sørge for at sikkerhetsreglene overholdes.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Gi boringsinstruksjoner

  Klargjøre ladehull for boring, og gi boreinstruksjoner før og under boring.

Source: Sisyphus ODB