Yrke spritblander

Spritblandere regraderer, filtrerer, retter opp, blander og kontrollerer volumprosenten til alkoholholdige drikker før de klargjøres for tapping på flasker. Til dette bruker de utstyr og maskiner for hver av disse prosessene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utvalg av brennevin

  Brennevin og kombinasjonen av dem for utvikling av det endelige produktet, f.eks. whisky, vodka, cognac.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Spritutvikling

  Prosesser tilknyttet produksjon av modnet og umodnet brennevin. Vodka og gin faller under kategorien av alkoholsterke drikker som ikke er modnet. Whisky, rom og brandy faller under kategorien av produkter som er modnet.

 • Egnede råmaterialer for bestemte sprittyper

  Råstoffer som korn, poteter, sukker eller frukt som kan fermenteres for å produsere spesifikke typer alkoholholdige brennevin.

Ferdigheter

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Arbeide i henhold til oppskrift

  Utføre oppgaver innen matlaging etter en oppskrift eller spesifikasjon for å ivareta ingrediensenes kvalitet og sørge for at oppskriften følges nøye. Velge de riktige ingrediensene for å følge oppskriften, med utgangspunkt i aktuell situasjon.

 • Klargjøre beholdere for drikkedestillasjon

  Klargjøre beholdere eller tromler til destillering av drikke. Klargjøre utstyr for renseprosessen og fjerning av fortynnende bestanddeler som vann, for å øke andelen alkohol.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Implementere tiltak mot brennbarhet

  Iverksette tiltak mot brann. 40 % sprit antennes hvis den varmes opp til rundt 26 °C og det finnes en tennkilde. Flammepunktet for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Utføre målinger for bevis på alkoholblanding

  Måle temperatur (ved bruk av for eksempel termometer) og spesifikk vekt (ved bruk av f.eks. alkoholsikkert hydrometer) og sammenligne måleverdier med tabeller fra standard målehåndbøker for bestemmelse av blandingens styrke.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Blande spritsmakstilsetninger i henhold til oppskrift

  Blande smakstilsetninger og andre ingredienser, for eksempel fruktsyrer, for å produsere brandy, sprit og sterkere drikker.

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Måle pH

  Måle pH, som er en måleenhet for surhetsgrad eller alkalitet.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer for å lage nye drikkeprodukter som er attraktive for markedet, interessante for selskaper og innovative i markedet.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Lage nye oppskrifter

  Kombinere innovative og kreative ideer for å komme opp med nye oppskrifter og sammensetninger for å utvide et selskaps produktutvalg. Gjøre endringer i oppskrifter for å bedre smak, nå produktivitetsmål og utvikle og forbedre produkter.

Source: Sisyphus ODB