Yrke støttepedagog, akademisk utdannelse

Støttepedagoger, akademisk utdannelse yter bistand til studenter med lærevansker og fungerer som hovedkontaktpunkt for disse studentene. De sørger for at ekstra undervisnings- og utdanningsprogrammer tilbys underrepresenterte studenter med akademiske eller personlige problemer. De organiserer også flere sosiale aktiviteter gjennom skoleåret.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Holde tilsyn med utenomfaglige aktiviteter

  Overvåke og eventuelt organisere opplærings- eller rekreasjonsaktiviteter for elever utenfor den obligatoriske undervisningen.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

 • Koordinere utdanningsprogrammer

  Planlegge og samordne utdannings- og formidlingsprogrammer som workshops, omvisninger, foredrag og kurs.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Gi rådgivning til studenter

  Gi hjelp til studenter med pedagogiske, karriererelaterte eller personlige problemer, som fagvalg, skoletilpasning og sosial integrasjon, karriereundersøkelser og -planlegging, og familiære problemer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Håndtere problemer som forhindrer faglig fremgang

  Håndtere problemene som kan være til hinder for en elevs skoleframgang, f.eks. sosiale, psykologiske, emosjonelle eller fysiske vansker, gjennom rådgivning og intervensjonsmetoder.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Rekruttere studentambassadør

  Evaluere, rekruttere og lære opp nye studentambassadører som fungerer som et bindeledd mellom utdanningsinstitusjoner og andre samfunn.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Administrere tilgang til programmer

  Overvåke og administrere tilgangen til kurs som tilbys til underrepresenterte studenter for å utvikle deres ferdigheter og forberede dem på universitetet. Analysere hvor effektive disse utdanningsprogrammene er, og gjennomføre endringer ved behov.

 • Veilede studenter

  Gi privat ekstraundervisning til enkeltstudenter for å styrke læringen deres. Støtte og veilede studenter som sliter med bestemt fag, eller som har lærevansker.

Source: Sisyphus ODB