Yrke statsråd

Statsråder fungerer som beslutningstakere i nasjonale eller regionale regjeringer og som ledere for departementer. De utfører lovgivningsoppgaver og har tilsyn med driften av sitt departement.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grunnlov

  Regelverk som omhandler de grunnleggende prinsippene eller etablerte erfaringer som er knyttet til en stat eller en organisasjon.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

Ferdigheter

 • Presentere lovgivningsproposisjoner

  Presentere proposisjoner for ny lovgivning eller endringer i eksisterende lovgivning på en tydelig og overbevisende måte i samsvar med reglene.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Gjøre lovvedtak

  Beslutte, uavhengig eller i samarbeid med andre beslutningstakere, om ny lovgivning eller endringer i gjeldende lovgivning skal godkjennes eller avvises.

 • Forberede lovgivningsproposisjoner

  Utarbeide nødvendig dokumentasjon for å foreslå ny lovgivning eller endre eksisterende, i henhold til regelverket.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivningen fra en nasjonal eller lokal myndighet for å vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres, og hvilke vedtak som kan foreslås.

 • Brainstorme ideer

  Utveksle ideer med medlemmer av det kreative teamet for å finne alternativer, løsninger og bedre versjoner.

 • Gjennomføre politiske forhandlinger

  Føre debatt og argumenterende dialog i en politisk kontekst ved bruk av forhandlingsteknikker som er spesifikke for politiske sammenhenger for å oppnå ønsket mål, sikre kompromiss og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

 • Anvende krisehåndtering

  Ta kontroll over planer og strategier under kritiske omstendigheter som viser empati og forståelse for å oppnå en løsning.

Source: Sisyphus ODB