Yrke statsviter

Statsvitere studerer politisk atferd, politisk virksomhet og politiske systemer og tilhørende elementer. De studerer alt fra opprinnelsen til og utviklingen av ulike politiske systemer til aktuelle saker, for eksempel beslutningstakingsprosesser, politisk atferd, politiske trender, samfunn og maktperspektiver. De gir råd til myndigheter og organisasjoner i styringssaker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Politiske ideologier

  De ulike politiske ideologiene som representerer et sett av etiske ideer, prinsipper, symboler, myter og doktriner, etterfulgt av enkeltpersoner, grupper, klasser eller institusjoner, som gir en forklaring på hvordan samfunnet bør fungere.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Politikk

  Metode, prosess og studie av påvirkning av mennesker, å få kontroll over et samfunn samt fordelingen av makt i et fellesskap og mellom samfunn.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Statsvitenskap

  Styringssystemene, metodikken for å analysere politisk aktivitet og atferd samt teori og praksis med hensyn til å påvirke personer og erverv av styring.

Ferdigheter

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

Source: Sisyphus ODB