Yrke steriltekniker

Sterilteknikere sørger for dekontaminering av medisinsk utstyr i samsvar med strenge hygieniske prosedyrer. De demonterer, steriliserer, rengjør, pakker ned og setter sammen igjen sofistikert medisinsk utstyr, under tilsyn, etter instruks fra legen eller annet kvalifisert medisinsk personell.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Kirurgisk aseptikk

  Måten å holde utstyr og overflater sterile på for å unngå infeksjoner under medisinsk behandling.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

 • Mikroskopiske teknikker

  De teknikker, funksjoner og begrensninger i mikroskopi for å identifisere objekter som ikke kan ses med det normale øyet.

Ferdigheter

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument som brukes til å se objekter som så små at de ikke kan ses med det blotte øye.

 • Delta i medisinsk lagerstyring

  Delta i lagerkontroll og sikker lagring av materialer og gjenbestilling av varer.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Bruke teknisk utstyr for sterilisering

  Arbeide med teknisk utstyr og maskiner, som dampsteriliserere, for å rense og desinfisere utstyr og enheter.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Sterilisere medisinsk utstyr

  Desinfisere og rengjøre alt medisinsk utstyr fra operasjonsstuer, avdelinger og andre deler av et sykehus eller en klinikk og se etter bakterier etter desinfisering ved hjelp av et mikroskop.

 • Pakke inn medisinske utstyr etter sterilisering

  Remontere og pakke inn nylig sterilisert medisinsk utstyr, forsegle og merke det korrekt for senere bruk.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB