Yrke stortingsrepresentant

Stortingsrepresentanter representerer sitt politiske partis interesser på Stortinget. De utfører lovgivningsoppgaver, utarbeider og foreslår nye lover og kommuniserer med statstjenestemenn for å vurdere aktuelle spørsmål og offentlig virksomhet. De har tilsyn med gjennomføringen av lover og strategier og sikrer åpenhet ved å fungere som myndighetenes representanter overfor publikum.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Grunnlov

  Regelverk som omhandler de grunnleggende prinsippene eller etablerte erfaringer som er knyttet til en stat eller en organisasjon.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

Ferdigheter

 • Gjennomføre debatter

  Konstruere og presentere argumenter som brukes i en konstruktiv debatt og diskusjon, for overbevise den andre parten eller en nøytral tredjepart om debattantens synspunkt.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivningen fra en nasjonal eller lokal myndighet for å vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres, og hvilke vedtak som kan foreslås.

 • Presentere lovgivningsproposisjoner

  Presentere proposisjoner for ny lovgivning eller endringer i eksisterende lovgivning på en tydelig og overbevisende måte i samsvar med reglene.

 • Gjøre lovvedtak

  Beslutte, uavhengig eller i samarbeid med andre beslutningstakere, om ny lovgivning eller endringer i gjeldende lovgivning skal godkjennes eller avvises.

 • Ivareta åpenhet om informasjon

  Sikre at nødvendige eller etterspurte opplysninger oppgis klart og fullstendig, uten å tilbakeholde informasjon eksplisitt, til offentligheten eller anmodende parter.

 • Forberede lovgivningsproposisjoner

  Utarbeide nødvendig dokumentasjon for å foreslå ny lovgivning eller endre eksisterende, i henhold til regelverket.

 • Gjennomføre politiske forhandlinger

  Føre debatt og argumenterende dialog i en politisk kontekst ved bruk av forhandlingsteknikker som er spesifikke for politiske sammenhenger for å oppnå ønsket mål, sikre kompromiss og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

Source: Sisyphus ODB