Yrke storyboard-tegner

Storyboard-tegnere tegner scener i filmer eller fjernsynsserier i henhold til manus for å se hva som er mulig under produksjonen. Det arbeider sammen med produsenten og regissøren.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Personlige registiler

  Forstå og analysere atferden til spesifikke regissører.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

Ferdigheter

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Konsultere med produsent

  Konsultere med en filmprodusent om krav, frister, budsjett og andre spesifikasjoner.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Bruke storyboards

  Bruke en grafisk fremstilling for å uttrykke, opptak for opptak, din kreative visjon og ideer om hvordan en film bør se ut med hensyn til lys, lyd, estetikk, kostyme og sminke.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Studere mediekilder

  Studere ulike mediekilder som kringkastinger, trykte medier og nettmedier for å få inspirasjon til utvikling av kreative konsepter.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Velge illustrasjonsstiler

  Velge passende stil, medium og teknikk for illustrasjoner i tråd med behovene i prosjektet og etter kundens anmodning.

 • Presentere storyboard

  Presentere ferdig storyboard til produsenten og regissøren for video og spillefilm. Gjennomføre tilpasninger ved behov.

Source: Sisyphus ODB