Yrke studiefinansieringskoordinator

Studiefinansieringskoordinatorer bistår studenter og utdanningsforvaltere med administrasjonen av studieavgifter og studielån. De gir råd om studentlån, bestemmer beløp på studentlån, avgjør hvem som kvalifiserer for studentlån, gir råd til studenter om tilgjengelige, egnede lån og samarbeider med eksterne lånekilder, for eksempel banker, for å legge til rette for studielånsprosessen. De tar profesjonelle vurderinger av hvorvidt studentene kvalifiserer for økonomisk støtte, og kan avtale rådgivningsmøter, sammen med studentens foreldre, for å diskutere problemer og løsninger knyttet til økonomisk støtte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • økonomiske støtteprogrammer for studenter

  De ulike finansielle tjenester som tilbys studenter fra offentlig forvaltning, private organisasjoner eller selve skolen, som skattefordeler, lån eller tilskudd.

Ferdigheter

 • Gi støtte ved finansiell beregning

  Gi kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse filer eller beregninger.

 • Oppgi finansiell produktinformasjon

  Gi kunden informasjon om finansielle produkter, det finansielle markedet, forsikringer, lån eller andre typer finansielle data.

 • Bistå med lånesøknader

  Bistå kunder med å fylle ut og administrere lånesøknader ved å gi dem praktisk hjelp, som for eksempel levering av relevant dokumentasjon og veiledning i prosessen, og andre råd, som eventuelle argumenter de kan framlegge til låneinstitusjonen for å sikre lånet.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Gi informasjon om utdanningsfinansiering

  Gi informasjon til foreldre og studenter om utdanningsfinansiering, studielån og finansielle støttetjenester.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Foreta avgjørelser vedrørende lånesøknader

  Ta hensyn til risikovurderingen og -analysen og gjennomføre den endelige gjennomgåelsen av lånesøknaden for å godkjenne eller avslå lånet og sette i gang de nødvendige prosedyrene etter av avgjørelsen er tatt.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Forhandle låneavtaler

  Forhandle med bankansatte eller andre parter som fungerer som långivere, for å forhandle om renter og andre sider ved låneavtalen for å oppnå en gunstigst mulig avtale for låntakeren.

Source: Sisyphus ODB