Yrke studieleder

Studieledere organiserer og styrer administrasjon, støttesystemer og (student-)aktiviteter ved en utdanningsinstitusjon. De utfører en rekke administrative oppgaver, sekretæroppgaver, økonomiske oppgaver og andre støtteoppgaver for å muliggjøre effektiv og kostnadseffektiv drift av skolen. De kan bistå med rekruttering av studenter, relasjoner med tidligere studenter, finansiering, arbeid i akademiske styrer og andre komiteer, og kvalitetsforsikring.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utdanningsadministrering

  Prosesser knyttet til de administrative områdene i en utdanningsinstitusjon, dets leder, ansatte og studenter.

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

Ferdigheter

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Spore finansielle transaksjoner

  Observere, spore og analysere finansielle transaksjoner som er gjort i selskaper eller i banker. Fastslå gyldigheten av transaksjonen og se etter mistenkelige transaksjoner eller transaksjoner med høy risiko for å unngå dårlig forvaltning.

 • Administrere skolebudsjett

  Foreta kostnadsestimater og budsjettplanlegging for en utdanningsinstitusjon eller en skole. Overvåke skolebudsjettet samt kostnader og utgifter. Rapportere om budsjettet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Styre utdanningsinstitusjonens administrasjon

  Administrere flere aktiviteter ved en skole, et universitet eller en annen utdanningsinstitusjon, for eksempel daglige administrative oppgaver.

Source: Sisyphus ODB