Yrke studiementor

Studiementorer hjelper underpresterende elever både i og utenfor klasserommet med å lykkes bedre på skolen. De bistår elever som opplever (flere) ulemper, som lærevansker, atferdsproblemer og frammøteproblemer, og bistår dessuten begavede elever som mangler utfordringer. De kan også arbeide med voksne i det videre utdanningssystemet. Studiementorer utarbeider timeplaner og handlingsplaner sammen med elevene for å planlegge nødvendige mentoraktiviteter og følge opp progresjonen. De samarbeider også med elevenes lærere, utdanningspsykologer, sosialarbeidere på skole og eventuelt med elevens foreldre om å forbedre elevens pedagogiske utvikling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærebehovsanalyse

  Analysere en students læring gjennom observasjon og testing, eventuelt etterfulgt av diagnostisering av lærevansker samt en plan for ytterligere støtte.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Atferdsforstyrrelser

  De ofte emosjonelt forstyrrende typene atferd som et barn eller en voksen kan vise, f.eks. ADHD eller ODD.

 • Kommunikasjonsforstyrrelser

  Funksjonssvikt i en persons evne til å forstå, forholde seg til og dele begreper i ulike former, f.eks. muntlig, ikke-muntlig eller grafisk, i form av språk, hørsel og kommunikasjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

 • Holde tilsyn med utenomfaglige aktiviteter

  Overvåke og eventuelt organisere opplærings- eller rekreasjonsaktiviteter for elever utenfor den obligatoriske undervisningen.

 • Overvåke studentadferd

  Følge med på studentens sosiale atferd for å oppdage om det er noe uvanlig med den. Bidra til å løse eventuelle problemer ved behov.

 • Gi rådgivning til studenter

  Gi hjelp til studenter med pedagogiske, karriererelaterte eller personlige problemer, som fagvalg, skoletilpasning og sosial integrasjon, karriereundersøkelser og -planlegging, og familiære problemer.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Konsultere studenters støtteapparat

  Kommunisere med flere parter, inkludert lærere og familien til studenten, for å diskutere studentens oppførsel eller faglige prestasjoner.

Source: Sisyphus ODB