Yrke studieopptakskoordinator

Studieopptakskoordinatorer har ansvaret for elevers/studenters søknader til og opptak ved (private) skoler, høyskoler eller universiteter. De vurderer mulige framtidige elevers/studenters kvalifikasjoner og innvilger eller avslår deretter søknaden deres, basert på forskriftene og ønskene fastsatt av skolens styre og ledelse. De hjelper også opptatte studenter med å melde seg på programmer og kurs.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

Ferdigheter

 • Administrere studentopptak

  Vurdere studentsøknader og håndtere korrespondanse med dem om opptak og avslag i henhold til utdanningsorganisasjons regler. Dette omfatter også å innhente opplysninger om utdanning, som for eksempel personlig dokumentasjon om studenten. Arkiver papirarbeidet til studentene som blir akseptert.

 • Gi informasjon om utdanningsfinansiering

  Gi informasjon til foreldre og studenter om utdanningsfinansiering, studielån og finansielle støttetjenester.

 • Hjelpe studenter med deres registrering

  Hjelpe studentene som har kommet inn, med å registrere seg for et bestemt program. Utarbeide juridiske dokumenter og hjelpe studentene med å finne seg til rette.

 • Gi informasjon om skoletjenester

  Presentere informasjon om utdannings- og støttetjenester på en skole eller et universitet til studenter og deres foreldre, for eksempel karriereveiledningstjenester eller kurs som tilbys.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

Source: Sisyphus ODB