Yrke sveiseingeniør

Sveiseingeniører utreder og utvikler optimale effektive sveiseteknikker og utformer tilsvarende, like effektivt utstyr som hjelp i sveiseprosessen. De gjennomfører også kvalitetskontroll og evaluerer inspeksjonsprosedyrer for sveisevirksomhet. Sveiseingeniører har avansert kunnskap og kritisk forståelse av bruken av sveiseteknikk. De kan administrere svært komplekse tekniske og faglige aktiviteter eller prosjekter knyttet til sveising, og samtidig ta ansvar for beslutningsprosessen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Sveiseteknikk

  Ulike metoder for sammensveising av et metallstykke ved hjelp av forskjellige typer utstyr, f.eks. oksygen-acetylen-sveising, buesveising med gassmetall og wolfram inert gass-sveising.

Ferdigheter

 • Sikre oppfyllelse av lovpålagte krav

  Sikre at alle lovfestede krav oppfylles.

 • Betjene oxy-fuel-sveisebrenner

  Bruke en skjærebrenner drevet av autogengass til å utføre sveiseprosesser på et arbeidsstykke på en sikker måte.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Forske på sveiseteknikker

  Bruke et stort nettverk for å informere deg om de ulike eksisterende teknikkene som brukes til sveising av metallstykker og egenskapene og bruksområdene deres.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utvikle nye sveiseteknikker

  Designe og optimalisere nye teknikker for sammensveising av metalldeler; tenke ut løsninger på sveiseproblemer etter å ha undersøkt saken nærmere. Ta hensyn til egenskapene til sveisematerialer og utstyret.

 • Utføre sveiseinspeksjon

  Inspisere og sikre kvaliteten på sveiset metall ved hjelp av ulike testteknikker.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Tegne designskisser

  Lage grove bilder til hjelp ved opprettelse og kommunikasjon av designkonsepter.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Oppdage metallfeil

  Observere og identifisere ulike typer feil i metalldeler eller ferdige produkter. Finne ut hvilken metode som er best for å løse problemet, som kan komme av korrosjon, rust, brudd, lekkasjer og andre tegn på slitasje.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Betjene sveiseutstyr

  Bruke sveiseutstyr til å smelte og sammenføye metall- eller ståleder; bruke øyevern under arbeidet.

 • Velge tilsatsmetall

  Velge optimalt metall for bruk til sammenføyning av metaller, for eksempel sink, bly eller kobbermetaller, spesielt for sveising eller lodding.

 • Anvende elektrosveisingsteknikker

  Bruke og arbeide med ulike teknikker innen elektrosveising, som MAG-sveising, MIG-sveising, SAW-sveising, FCAW-sveising med flere.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

Source: Sisyphus ODB