Yrke systemkoordinator

Systemkoordinatorer tilpasser et datasystem til organisasjonens og brukernes behov. De justerer grunnsystemet og programvaren etter kundens behov. De utfører konfigurasjonsaktiviteter og skripting for å sikre kommunikasjon med brukerne.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-systembrukerkrav

  Tilpasse brukerens og organisasjonens behov og systemkomponenter og -tjenester, idet det tas hensyn til den tilgjengelige teknologi og de teknikker som kreves for å framkalle eller angi krav, må det være mulig for brukerne å fastslå symptomer på problemet og analysere symptomer.

 • Tjenesteorientert modellering

  Prinsipper og grunnbegreper for tjenesteorientert modellering for virksomhets- og programvaresystemer som tillater utforming og spesifikasjon av tjenesteorienterte virksomhetssystemer innenfor en rekke arkitektoniske stiler, f.eks. foretaksarkitektur og programarkitektur.

 • IKT-ytelsesanalysemetoder

  Metoder som brukes til å analysere programvare, IKT-system og nettytelse som gir veiledning om årsaker til problemer innenfor informasjonssystemer. Metoder kan gjøre det mulig å analysere ressursflaskehalser, applikasjonstider, ventetid og resultatene av referansemåling.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • IKT-infrastruktur

  Systemet, nettverket, maskinvare og programvarebruk samt komponenter, så vel som enheter og prosesser som brukes for å utvikle, teste, levere, overvåke, kontrollere eller støtte IKT-tjenester.

Ferdigheter

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Utvikle automatiserte overføringsmetoder

  Lage metoder for automatisk overføring av IKT-informasjon mellom lagringstyper, formater og systemer for å spare menneskelige ressurser for å utføre oppgaven manuelt.

 • Lage flytskjemadiagram

  Opprette et diagram som illustrerer systematisk fremgang gjennom en prosedyre eller et system ved hjelp av sammenkoblede linjer og en rekke symboler.

 • Konfigurere IKT-system

  Innføre og tilpasse et IKT-system som oppfyller kravene ved første gjennomføring, samt når det oppstår nye forretningsmessige behov.

 • Flytte eksisterende data

  Anvende metoder for migrasjon og konvertering av eksisterende data for å overføre eller konvertere data mellom formater eller lagrings- eller datasystemer.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

 • Replikere kundeprogramvareproblemer

  Bruke spesialiserte verktøy for å replikere og analysere forholdene som førte til programvaretilstandene eller -resultatene rapportert av kunden, for å gi tilstrekkelige løsninger.

 • Samle inn tilbakemeldinger fra kunder vedrørende applikasjoner

  Samle inn et svar og analysere data fra kunder for å identifisere forespørsler eller problemer for å forbedre applikasjoner og generell kundetilfredshet.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

Source: Sisyphus ODB