Yrke takstmann, privat eiendom

Takstmenn innen privat eiendom utfører detaljert analyse og undersøkelse av personlige artikler, for eksempel bøker, vin, kunst og antikviteter, for å kunne fastsette verdien for salgs- og forsikringsformål. De vurderer verdien på artiklene, og tar hensyn til alder, nåværende tilstand, kvalitet og om eventuelle reparasjoner er nødvendige. Takstmenn for privat eiendom klargjør takstrapporter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Risikostyring

  Identifisere, vurdere og prioritere alle typer risikoer og hvor de kan komme fra, f.eks. naturlige årsaker, juridiske endringer eller usikkerhet i en gitt sammenheng samt metodene for håndtering av risikoene på en effektiv måte.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

Ferdigheter

 • Bestemme videresalgsverdien til objekter

  Undersøke gjenstander etter tegn på skader eller forringelse, og ta hensyn til gjeldende etterspørsel etter brukte varer av gjenstandens art, for å kunne fastsette en sannsynlig pris for videresalg av gjenstanden, og for å bestemme hvordan gjenstanden kan selges.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sannsynligheten for og konsekvensene av hendelsen det skal forsikres mot, og estimere verdien på kundens løsøre eller faste eiendom.

 • Analysere forsikringsbehov

  Innhente opplysninger om en kundes forsikringsbehov og gi opplysninger og råd om alle mulige forsikringsalternativer.

 • Sette sammen oppskrivingsrapporter

  Lage fullstendige rapporter om eiendommer, virksomheter eller andre varer og tjenester som verdivurderes, ved å bruke alle dataene som er innhentet gjennom verdivurderings- og prissettingsprosessen, inkludert finansiell historikk, eierskap og utviklinger.

Source: Sisyphus ODB