Yrke taleskriver

Taleskrivere driver research til og skriver taler om mange slags temaer. De må fange og holde interessen til et publikum. Taleskrivere skriver taler med et muntlig og ledig språk og sørger for at det er mulig for publikum å få tak i hva som er budskapet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

Ferdigheter

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Utføre bakgrunnsforskning om tema

  Gjennomgå bakgrunnsundersøkelse om tema, skrivebordsbasert forskning samt besøk og intervjuer på stedet.

 • Skrive i konversasjonstone

  Skrive teksten slik at når den leses, virker det som om ordene kommer spontant og ikke fra et manus. Forklare konsepter og ideer på en tydelig og enkel måte.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Forberede taler

  Skrive taler om flere emner på en måte som holder på oppmerksomheten og interessen til et publikum.

Source: Sisyphus ODB