Yrke talsperson

Talspersoner snakker på vegne av selskaper eller organisasjoner. De bruker kommunikasjonsstrategier til å representere kunder gjennom offentlige kunngjøringer og konferanser. De setter sine kunder i et positivt lys og arbeider for å øke forståelsen av deres aktiviteter og interesser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forming av folkeopinion

  Prosess der oppfatninger og meninger i forhold til noe er forfalsket og framtvunget. Elementer som spiller en rolle i folkeopinionen, rammeinformasjon, psykiske prosesser og herding.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

Ferdigheter

 • Snakke i offentligheten

  Snakke til en lyttergruppe på en strukturert, bevisst måte for å informere, påvirke eller overbevise dem.

 • Etablere forhold til media

  Ha en faglig holdning for å reagere effektivt på medienes krav.

 • Utføre intervjuer

  Undersøke konteksten for intervjuet. Planlegge tilgjengelighet. Gjøre forberedelser i henhold til konteksten og mediene som er til stede (radio, tv, nett, aviser osv.), og gi et intervju.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier

  Administrere eller bidra til utformingen og gjennomføringen av en organisasjons interne og eksterne kommunikasjonsplaner og -presentasjoner, inkludert tilstedeværelsen på nettet.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Gjennomføre offentlige presentasjoner

  Snakke offentlig og samhandle med dem som er til stede. Forberede merknader, planer, diagrammer og annen informasjon som støtte i presentasjonen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

Source: Sisyphus ODB