Yrke tegner

Tegnere uttrykker ideer ved å gi en tegnet representasjon som samsvarer med ideen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Velge motiv

  Velge tema basert på personlig eller offentlig interesse, eller basert på en bestilling fra en utgiver eller agent.

 • Utvikle visuelle elementer

  Forestille seg og benytte visuelle elementer som linjer, tomrom, farger og masse for å uttrykke følelser eller ideer.

 • Lage originaltegninger

  Lage originaltegninger basert på tekster etter grundig undersøkelse og diskusjon med forfattere, journalister og spesialister.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Velge illustrasjonsstiler

  Velge passende stil, medium og teknikk for illustrasjoner i tråd med behovene i prosjektet og etter kundens anmodning.

 • Velge kunstneriske materialer for å skape kunstverk

  Velge kunstneriske materialer basert på styrke, farge, tekstur, balanse, vekt, størrelse og andre egenskaper, slik at kunstverket kan skapes med ønsket form, farge og lignende, selv om resultatet kan avvike. Kunstneriske materialer som maling, blekk, vannfarger, kull, olje eller programvare kan brukes. Det kan også søppel, organiske produkter (frukt og lignende) og alle andre materialer som trengs til det kreative prosjektet.

 • Lage skisser

  Tegne skisser for å forberede en tegning eller som en selvstendig kunstnerisk teknikk.

 • Bruke digitale illustrasjonsteknikker

  Lage tegninger ved hjelp av digitale illustrasjonsprogrammer og -teknikker.

 • Lage digitale bilder

  Bruke programvare for animasjon eller modellering for å lage og behandle to- og tredimensjonale digitale bilder av animerte objekter eller bilder som illustrerer en prosess.

 • Bruke tradisjonelle illustrasjonsteknikker

  Tegne med tradisjonelle illustrasjonsteknikker som vannfarger, penn og blekk, airbrush, oljemaling, pastell, treskjæring og linoleumstrykk.

 • Utarbeide kunstneriske prosjektforslag

  Skrive prosjektforslag til kunstinstitusjoner og gallerier.

Source: Sisyphus ODB