Yrke tegnspråktolk

Tegnspråktolker forstår og konverterer tegnspråk til muntlig språk og omvendt. De opprettholder nyansene og betoningen i budskapet på mottakerspråket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kommunikasjon knyttet til hørselsnedsettelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspektene og egenskapene ved menneskelig kommunikasjon for personer som er berørt av hørselshemming.

 • Lingvistikk

  Det vitenskapelige studiet av språk og de tre tilknyttede aspektene: språkform, språkbetydning og språkspråk i kontekst.

 • Hørselshemming

  Nedsettelse av evnen til å skjelne og prosessere lyder naturlig.

 • Semantikk

  Lingvistikkgrenen som studerer mening. Den analyserer ord, uttrykk, tegn og symboler og forholdet mellom dem.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Tegnspråk

  Et system for kommunikasjon med visuelle håndbevegelser og tegn som brukes av personer som har hørevansker.  

Ferdigheter

 • Oversette språkkonsepter

  Oversette et språk til et annet språk. Matche ord og uttrykk med tilsvarende ord og uttrykk på andre språk samtidig som at budskapet og nyansene i originalteksten bevares.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Overføre kildetekstens innhold

  Oversette tekster uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at det opprinnelige budskapet bevares. Ikke gi uttrykk for egne følelser og meninger.

 • Oversette tekster

  Oversette tekst fra ett språk til et annet mens betydningen av og nyansene i den opprinnelige teksten bevares, uten å legge til, endre eller utelate noe, og unngå å uttrykke personlige meninger og følelser.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

Source: Sisyphus ODB