Yrke tekniker, celluloseproduksjon

Teknikere, celluloseproduksjon utfører tekniske oppgaver ved produksjon av papirmasse. De arbeider i papirmasseproduksjonsteam der de vedlikeholder maskiner, løser tekniske problemer og sørger for at produksjonsprosessen forløper i henhold til spesifikasjonene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teknisk terminologi

  Type språk som brukes i en bestemt sammenheng, som inneholder termer som er spesifikke for en bestemt gruppe eller virksomhet, f.eks. innen industri, medisin eller lov.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Papirmassetyper

  Det skilles mellom typer papirmasse på grunnlag av deres fibertype og de spesifikke kjemiske prosessene som de ble laget i.

Ferdigheter

 • Registrere produksjonsdata for kvalitetskontroll

  Føre registre over maskinens feil, inngrep og uregelmessigheter i forbindelse med kvalitetskontroll.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Inspisere maskiner

  Kontrollere at maskiner fungerer som de skal, og oppdage feil og funksjonssvikt. Påvise funksjonssvikt ved hjelp av testutstyr for å fastslå hvilke reparasjoner som er nødvendige.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Utføre maskinvedlikehold

  Utføre regelmessig vedlikehold, eventuelt inkludert rettingen og endringer, på en maskin eller et verktøy for å sørge for at den/det forblir i god, produktiv tilstand.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Kontrollere materialressurser

  Kontrollere at alle etterspurte ressurser leveres og er i god stand. Underrette rette vedkommende om eventuelle problemer i forbindelse med tekniske og materielle ressurser.

 • Planlegge regelmessig maskinvedlikehold

  Planlegge og utføre regelmessig vedlikehold, rengjøring og reparasjoner av alt utstyr. Bestille nødvendige maskindeler og oppgradere utstyr når det er nødvendig for å sikre optimal ytelse.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Teste papirproduksjonsprøver

  Innhente testprøver på ulike stadier i avsvertings- og gjenvinningsprosessen for papir. Behandle prøvene, f.eks. ved å tilsette en målt mengde fargestoffoppløsning, og teste dem for å bestemme verdier som pH-nivå, rivemotstand eller grad av oppløsning.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

Source: Sisyphus ODB