Yrke tekniker, fotonikk

Teknikere innen fotonikk samarbeider med ingeniører i utviklingen av fotonikksystemer eller -komponenter, vanligvis i form av optisk utstyr, for eksempel lasere, linser og fiberoptisk utstyr. Teknikere innen fotonikk bygger, tester, installerer og kalibrerer optisk utstyr. De leser tekniske tegninger for å utvikle prosedyrer for testing og kalibrering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Optiske komponenter

  Komponenter og materialer som er nødvendige for å bygge optiske instrumenter, f.eks. linser og rammer.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Refraktiv styrke

  Refraktiv styrke eller optisk styrke er graden der et optisk system, f.eks. en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har negativ refraktiv styrke, mens konvergerende linser har positiv refraktiv styrke.

 • Optisk teknikk

  Gren av teknikk, som omhandler utvikling av optiske instrumenter og bruken av disse, f.eks. teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikasjon og bildesystemer.

 • Fotonikk

  Vitenskapen og teknologien for å generere, kontrollere og oppdage lyspartikler. Den utforsker fenomener og anvendelser der lys benyttes til å overføre eller behandle informasjon, eller til å fysisk endre materialer.

 • Optoelektronikk

  Del innen elektronikk og optiske enheter beregnet på undersøkelse og bruk av elektroniske innretninger som påviser og kontrollerer lys.

 • Optisk produksjonsprosess

  Prosess og ulike stadier i produksjonene av et optisk produkt, fra design til prototype til forberedelse av optiske komponenter og linser, montering av optisk utstyr samt mellomliggende og endelig prøving av de optiske produktene og tilhørende komponenter.

 • Optikk

  Vitenskapen som studerer lysets elementer og reaksjon.

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

 • Standarder for optisk utstyr

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og framstilling av optisk utstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmiske systemer, optomekanisk utstyr, optisk måleutstyr, fotoutstyr og optoelektronisk utstyr.

 • Typer av optiske instrumenter

  Ha opplysninger om typene optiske instrumenter og linser, f.eks. mikroskoper og teleskoper samt om deres mekanikk, komponenter og egenskaper.

 • Lasere

  Utstyr som er i stand til å produsere lys gjennom den optiske spredningen av stimulert utslipp av elektromagnetisk stråling, f.eks. gasslasere, faststofflasere, fiberlasere, fotoniske lasere og halvlederlasere. Rom- og tidssammenhengen mellom lasere gjør det mulig å foreta en viss grad av konsentrasjon på ett sted, f.eks. med laserpekere samt konsentrasjonen av lys i tid, slik at lys kan produseres i en mye kortere tid enn andre lys, og kan også avgi en klar farge på lys.

Ferdigheter

 • Betjene optisk monteringsutstyr

  Sette opp og betjene optisk behandlings- eller monteringsutstyr, for eksempel optiske spektralanalysatorer, kraftsager, lasere, chipbondere, loddebolter og trådbondere.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Montere optoelektronikk

  Forberede, konstruere og montere optoelektroniske komponenter og systemer, for eksempel lasere og bildebehandlingssystemer, ved bruk av loddings-, mikrofabrikasjons- og poleringsteknikker.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med egnede optiske testmetoder, som aksialstråletesting og skråstråletesting.

 • Påføre optisk belegg

  Påføre belegg på optiske linser, for eksempel reflekterende belegg på speil, anti-reflekterende belegg på kameralinser eller farget belegg på solbriller.

 • Rengjøre optiske komponenter

  Rengjøre optiske komponenter etter hver syklus i framstillingsprosessen.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Montere optiske komponenter på rammer

  Montere optiske komponenter, for eksempel linser, og mekaniske presisjonskomponenter, for eksempel rammer, og justere dem. Linser settes på plass mekanisk ved hjelp av gjengede holderinger og bruk av klebemiddel på den ytre sylindriske kanten for å holde enkeltlinser på plass.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

Source: Sisyphus ODB