Yrke tekniker, halvlederproduksjon

Teknikere, halvlederproduksjon produserer elektroniske halvledere og halvlederkomponenter, som mikrobrikker og integrerte kretser (IC-er). De kan også reparere, teste og vurdere produktene. Teknikere for halvlederproduksjon arbeider i renrom og må derfor bruke egne renromsklær over sine egne for å hindre at partikler forurenser arbeidsstedet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Mikroelektronikk

  Mikroelektronikk er et underfag innen elektronikk og tar for seg studie, design og produksjon av små elektroniske komponenter, som mikrobrikker.

 • Mikromontering

  Ulike systemer av nano-, mikro- eller mesoskalasystemer og komponenter med mål på mellom 1 µm til 1 mm. På grunn av behovet for nøyaktighet på en mikroskala kreves det pålitelig utstyr for visuell innstilling, f.eks. membransystemer med lys og stereoelektroniske mikroskoper samt presisjonsverktøy og maskiner, f.eks. mikroslinjer. Mikrosystemer er montert i samsvar med teknikker for doping, tynne filmer, etsing, bonding, mirkolitografi og polering.

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Halvledere

  Halvledere er grunnleggende elementer i elektroniske kretser og inneholder egenskaper for begge isolatorer, som glass og ledere, f.eks. kobber. De fleste halvledere er krystaller som er laget av silisium eller germanium. Ved å introdusere andre elementer i krystallen gjennom doping blir krystallene til halvledere. Avhengig av mengden elektroner som lages av dopingprosessen, blir krystallene til halvledere av N-type, eller halvledere av P-type.

Ferdigheter

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Trykke inn kretsdesign på plater

  Trykke designet med elektronisk krets på platene gjennom en prosess kalt fotolitografi. Først belegges platene med fotosensitive kjemikalier som herdes når de utsettes for UV-lys. I lukkede mørkerom skinnes det lys gjennom bildet av designet gjennom en miniatyriserende linse og på den belagte platen. Når kjemikaliet vaskes av, etterlates designet på platen. Platene bygges opp lag for lag ved å gjenta fotolitografiprosessen for hvert nytt lag. Noen lag kokes, enkelte ioniseres med plasma og enkelte bakes i metall. Hver behandling endrer egenskapene til det aktuelle laget.

 • Rengjøre halvlederplater

  Rengjøre halvlederplater ved hjelp av egnet rengjøringsutstyr, for eksempel automatisert platerengjøring, blåsestaver og kjemiske bad.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Kutte krystaller til plater

  Betjene sagmaskin med wire for å dele silisiumkrystaller i ultratynne skiver som er cirka 2/3 millimeter tykke.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Polere plater

  Drive robotmaskiner til å rengjøre, slipe og finpolere platene. Resultatet er silikonplater med en overflateruhet på mindre enn én milliondel av en millimeter.

 • Laste elektroniske kretser på plater

  Laste transistorer og andre elektroniske komponenter til den ferdige silisiumplaten og skjære platene opp til individuelle integrerte kretser (IC-er) eller mikrobrikker.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Inspisere halvlederkomponenter

  Inspisere kvaliteten på brukte materialer, kontrollere renheten og den molekylære orienteringen til halvlederkrystallene, og teste skivene for overflatedefekter ved hjelp av elektronisk testutstyr, mikroskoper, kjemikalier, røntgenstråler og instrumenter for presisjonsmåling.

 • Produsere halvlederkrystaller

  Mate råstoffer for halvledere, for eksempel polysilisium, inn i en ovn. Det smeltede silisiumet roteres deretter i en smeltedigel, og en silisiumfrøkrystall plasseres oppi og roterer i motsatt retning. Når det smeltede polysilisiumet kjøles ned, trekkes frøkrystallen langsomt tilbake. Resultatet er en halvlederkrystall med en diameter på ca. 200 millimeter.

Source: Sisyphus ODB