Yrke tekniker, mekatronikk

Teknikere innen mekatronikk utvikler i samarbeid med ingeniører mekatronikkenheter og -programmer gjennom en kombinasjon av mekanisk teknikk, elektronisk teknikk og datateknikk. De bygger, tester, installerer, monterer og kalibrerer mekatronikk og løser tekniske problemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekatronikk

  Tverrfaglig teknikk som kombinerer prinsipper for elektrisk teknikk, telekommunikasjon og teknikk, ingeniørteknikk, datateknikk og mekanisk teknikk i utformingen av produkter og produksjonsprosesser. Kombinasjon av disse områdene gjør det mulig å utforme og utvikle «smarte» innretninger og at det oppnås en optimal balanse mellom mekanisk konstruksjon og kontroll.

 • Datateknikk

  Teknikkdisiplin som kombinerer informatikk med elektroteknikk for å utvikle maskinvare og programvare for datamaskiner. Datateknikk omhandler elektronikk, programvaredesign og integrasjon av maskinvare og programvare.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Reguleringsteknikk

  Gren av ingeniørfaget som fokuserer på kontroll av systemenes atferd gjennom bruk av følere og aktuatorer.

 • Robotikk

  Teknikkområde som omfatter utforming, drift, framstilling og anvendelse av roboter. Robotikk er en del av mekanisk teknisk og elektrisk ingeniør- og datavitenskap og overlapper med målrettet teknikk og automatisering.

 • Automatiseringsteknologi

  Sett med teknologier som gjør at en prosess, et system eller et apparat opererer automatisk ved bruk av kontrollsystemer.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Montere mekatroniske enheter

  Montere mekatroniske enheter med mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og IT-relaterte systemer og komponenter. Manipulere og feste metaller ved hjelp av sveisings- og loddingsteknikker, lim, skruer og nagler. Installere ledninger. Installere drivsystemer, sensorer, aktuatorer og transdusere. Montere brytere, kontrollenheter, deksler og beskyttelse.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Simulere mekatroniske designkonsepter

  Simulere mekatroniske designkonsepter ved å lage mekaniske modeller og gjennomføre toleanseanalyser.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Installere mekatronisk utstyr

  Installere utstyr som brukes til automatisering av en bestemt maskin eller enhet.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Teste mekatroniske enheter

  Teste mekatroniske enheter ved bruk av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

Source: Sisyphus ODB