Yrke tekniker, metallurgi

Teknikere innen metallurgi gir teknisk støtte til forskning og gjennomføring av eksperimenter på mineraler, metaller, legeringer, olje og gass. De hjelper også til med å forbedre metodene for utvinning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Legeringer av edle metaller

  Typer av materiale som består av to eller flere metaller eller ikke-metaller.

 • Dyrebare metaller

  Typer av sjeldne metall som forekommer naturlig og har en høy økonomisk verdi.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Bearbeiding av jernholdig metall

  Ulike behandlingsmetoder for jern og legeringer som inneholder jern, som stål, rustfritt stål og råjern.

 • Behandling av edelt metall

  Ulike bearbeidingsmetoder for edelmetaller, f.eks. gull, sølv og platina.

 • Metalltrekkingsprosesser

  De forskjellige typene tegneprosesser innen metallproduksjon, f.eks. trådtegning, strektegning, rørtegning med mer.

 • Korrosjonstyper

  Forskjellige typer oksidasjon og reaksjoner utløst av omgivelsene, f.eks. rust, punkttæring av kobber, spenningsriss med mer.

 • Behandling av ikke-jernholdige metaller

  Forskjellige metoder for bearbeiding av ikke-jernholdige metaller og legeringer som kobber, sink og aluminium.

Ferdigheter

 • Analysere eksperimentelle laboratoriedata

  Analysere eksperimentelle data og tolke resultatene, og skrive rapporter og sammendrag av funn

 • Utføre feltarbeid

  Gjennomføre feltarbeid eller -undersøkelser, dvs. innsamling av opplysninger utenfor et laboratorium eller på en arbeidsplass. Besøke steder for å samle inn særlige opplysninger om feltet.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Tolke utvinningsdata

  Behandle og tolke utvinningsdata og sende tilbakemelding til utviklingsteamene; legge funnene til grunn for konkrete driftsaktiviteter.

 • Teste råmineraler

  Ta prøver av mineralmaterialer til testformål. Utføre ulike kjemiske og fysiske tester av materialet.

Source: Sisyphus ODB