Yrke tekniker, mikrosystem

Teknikere i mikrosystemer samarbeider med mikrosystemingeniører i utviklingen av enheter for mikrosystemer eller mikroelektromekaniske systemer (MEMS), som kan integreres i mekaniske, optiske, akustiske og elektroniske produkter. Teknikere for mikrosystemer har ansvar for bygging, testing og vedlikehold av mikrosystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Testprosedyrer for mikrosystemer

  Metoder for testing av kvalitet, nøyaktighet og ytelse av mikrosystemer og mikroelektromekaniske systemer (MEMS) og deres materialer og komponenter før, under og etter at systemene er bygget, f.eks. parametriske tester og innbrenningstester.

 • Mikromontering

  Ulike systemer av nano-, mikro- eller mesoskalasystemer og komponenter med mål på mellom 1 µm til 1 mm. På grunn av behovet for nøyaktighet på en mikroskala kreves det pålitelig utstyr for visuell innstilling, f.eks. membransystemer med lys og stereoelektroniske mikroskoper samt presisjonsverktøy og maskiner, f.eks. mikroslinjer. Mikrosystemer er montert i samsvar med teknikker for doping, tynne filmer, etsing, bonding, mirkolitografi og polering.

 • Mikroelektromekaniske systemer

  Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) er miniatyriserte, elektromekaniske systemer laget ved hjelp av mikroframstillingsprosesser. MEMS består av mikrofølere, mikroaktuatorer, mikrostrukturer og mikroelektronikk. MEMS kan også brukes i en rekke apparater, f.eks. bildeskjermer, digitale lysbehandlere, gyroskoper i smarttelefoner, akselerometre for kollisjonsputer og miniatyrmikrofoner.

Ferdigheter

 • Teste mikroelektromekaniske systemer

  Teste mikroelektromekaniske systemer (MEMS) ved å bruke utstyr og prøvingsmetoder som egner seg, for eksempel varmesjokktester, varmesyklustester og innbrenningstester. Overvåke og vurdere systemets ytelse og gjøre endringer dersom det er nødvendig.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Pakke mikroelektromekaniske systemer

  Integrere mikroelektromekaniske systemer (MEMS) i mikroenheter gjennom teknikker for montering, sammenføyning, festing og innstøping. Pakking gjør det mulig å støtte og beskytte de integrerte kretsene, kretskortene og tilknyttede trådforbindelser.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Angi toleransenivåer

  Justere toleranser ved innsetting og plassering av ulike deler for å unngå avvik og feil ved montering.

 • Montere mikroelektromekaniske systemer

  Bygge mikroelektromekaniske systemer (MEMS) ved hjelp av mikroskop, pinsett eller plukkroboter. Skjære substrat av enkeltskiver og feste komponenter på skivens overflate ved hjelp av lodding og andre festemetoder, for eksempel eutektisk lodding og SFB (Silicon Fusion Bonding). Feste ledningene med egne ledningsfesteteknikker, som termokompresjonsfesting, og forsegle systemet eller enheten hermetisk ved hjelp av mekaniske forseglingsteknikker eller mikroskall. Forsegle og innkapsle MEMS i vakuum.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

Source: Sisyphus ODB