Yrke tekniker, optoelektronikk

Teknikere innen optoelektronikk samarbeider med ingeniører i utviklingen av optoelektronikksystemer og komponenter, for eksempel fotodioder, optiske sensorer, laserer og LED-er. Teknikere innen optoelektronikk tester, monterer og kalibrerer optoelektronisk utstyr. De leser tekniske tegninger for å utvikle prosedyrer for testing og kalibrering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

 • Optoelektronikk

  Del innen elektronikk og optiske enheter beregnet på undersøkelse og bruk av elektroniske innretninger som påviser og kontrollerer lys.

 • Optoelektronisk utstyr

  Elektroniske innretninger, systemer og komponenter som har optiske egenskaper. Disse innretningene eller komponentene kan omfatte elektrisk drevne lyskilder, f.eks. LED og laserdioder, komponenter som kan omdanne lys til elektrisk kraft, f.eks. solceller eller fotoelektriske celler, eller innretninger som kan manipulere elektronisk og kontrollere lys.

 • Optisk teknikk

  Gren av teknikk, som omhandler utvikling av optiske instrumenter og bruken av disse, f.eks. teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikasjon og bildesystemer.

 • Optisk produksjonsprosess

  Prosess og ulike stadier i produksjonene av et optisk produkt, fra design til prototype til forberedelse av optiske komponenter og linser, montering av optisk utstyr samt mellomliggende og endelig prøving av de optiske produktene og tilhørende komponenter.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Typer av optiske instrumenter

  Ha opplysninger om typene optiske instrumenter og linser, f.eks. mikroskoper og teleskoper samt om deres mekanikk, komponenter og egenskaper.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Refraktiv styrke

  Refraktiv styrke eller optisk styrke er graden der et optisk system, f.eks. en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har negativ refraktiv styrke, mens konvergerende linser har positiv refraktiv styrke.

 • Optiske komponenter

  Komponenter og materialer som er nødvendige for å bygge optiske instrumenter, f.eks. linser og rammer.

 • Optikk

  Vitenskapen som studerer lysets elementer og reaksjon.

 • Standarder for optisk utstyr

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og framstilling av optisk utstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmiske systemer, optomekanisk utstyr, optisk måleutstyr, fotoutstyr og optoelektronisk utstyr.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

Ferdigheter

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Betjene optisk monteringsutstyr

  Sette opp og betjene optisk behandlings- eller monteringsutstyr, for eksempel optiske spektralanalysatorer, kraftsager, lasere, chipbondere, loddebolter og trådbondere.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Montere optoelektronikk

  Forberede, konstruere og montere optoelektroniske komponenter og systemer, for eksempel lasere og bildebehandlingssystemer, ved bruk av loddings-, mikrofabrikasjons- og poleringsteknikker.

 • Påføre optisk belegg

  Påføre belegg på optiske linser, for eksempel reflekterende belegg på speil, anti-reflekterende belegg på kameralinser eller farget belegg på solbriller.

 • Rengjøre optiske komponenter

  Rengjøre optiske komponenter etter hver syklus i framstillingsprosessen.

 • Teste optoelektronikk

  Teste optoelektronikksystemer, produkter og komponenter ved bruk av elektroniske, optiske og fotoniske testenheter og måleutstyr.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med egnede optiske testmetoder, som aksialstråletesting og skråstråletesting.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

Source: Sisyphus ODB