Yrke tekniker, produksjon av lærvarer

Teknikere for produksjon av lærvarer utfører en lang rekke aktiviteter og oppgaver relatert til produksjonsprosessen til lærvarer, inkludert skjæring, lukking og etterbehandling, i henhold til forhåndsdefinerte kvalitetskriterier, som er et resultat av en direkte relasjon med kunden. De bruker manuelle teknikker og enkelt, tradisjonelt utstyr, til å produsere eksklusive modeller eller svært små ordrer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Forhåndssømprosesser og -teknikker for fottøy og lærvarer

  Teknologi, inkludert maskiner og teknikker, for forberedelse av lærvarer og overdeler til fottøy.

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

Ferdigheter

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Planlegge lærvareproduksjon

  Utforme en produksjonsprosess for hver lærvaremodell. Planlegge produksjonsstadier og -handlinger. Planlegge bruk av materialer og skinnkomponenter. Velge maskiner og utstyr. Planlegge arbeidsstyrken. Beregne direkte og indirekte kostnader knyttet til produksjonen. Planlegge vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Fremstille lærvareprøver

  Lage, teste og verifisere prototyper eller prøver av lærvarer opp mot et forhåndsdefinert sett av kriterier gjennom alle faser av fremstillingsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene og gjennomføre tekniske forbedringer.

 • Anvende maskinklippeteknikker for fottøy og lærvarer

  Justere og fastsette de maskintekniske driftsparametrene for å skjære fottøy og lærvarer. Kontrollere og velge skjæreformer, klassifisere de avskårne stykkene i henhold til beskjæringsbegrensninger, spesifikasjoner og kvalitetskrav. Kontrollere og gjennomføre kutteordrer. Utføre enkle prosedyrer for vedlikehold av maskinene.

 • Anvende grunnleggende regler for vedlikehold på lærvare- og fottøymaskiner

  Anvende grunnleggende regler for vedlikehold og renhold av utstyr og maskiner for produksjon av fottøy og lærvarer som du betjener.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Administrere produksjon av fottøy eller lærvarer

  Planlegge produksjon av skotøy eller lærvarer i henhold til selskapets mål, frister og tilgjengelige ressurser. Distribuere, samordne og kontrollere all aktivitet og de ulike produksjonsfasene ved hjelp av opplysninger fra tekniske ark og organisering og metoder. Arbeide for å optimalisere kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Samarbeide med alle tilknyttede avdelinger. Rapportere produksjon, kvalitet og produktivitet, og foreslå korrigerende tiltak.

Source: Sisyphus ODB