Yrke tekniker, produksjon av syntetiske materialer

Teknikere, produksjon av syntetiske materialer utvikler nye prosesser for syntetiske materialer eller forbedrer eksisterende prosesser. De utformer og bygger installasjoner og maskiner for produksjon av syntetiske materialer og undersøker råvareprøver for å sikre kvaliteten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Syntetiske materialer

  Produksjon og egenskaper ved syntetiske materialer som syntetiske fibrer, syntetisk papir, syntetisk harpiks eller syntetisk gummi.

 • Grunnkjemikalier

  Produksjon og egenskapene til organiske basiskjemikalier som etanol, metanol, benzen og uorganiske grunnleggende kjemikalier som oksygen, nitrogen og hydrogen.

 • Injeksjonsstøpemaskindeler

  Deler av maskinen som smelter og injiserer smeltet plast i former som beholderen, den fram- og tilbakegående skruen, injeksjonsfatet og injeksjonssylinderen.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterialer og deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper, mulige problemer og brukstilfeller.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

Ferdigheter

 • Bruke håndverktøy

  Bruke manuelt verktøy, for eksempel skrujern, hammer, tang, bor og kniver for å manipulere materialer og bidra til produksjon og montering av ulike produkter.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Utforme tekniske komponenter

  Utforme tekniske deler, produkter eller systemer.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Styre prosesser

  Håndtere prosesser ved å definere, måle, kontrollere og forbedre prosessene for å oppfylle kundekrav på en lønnsom måte.

 • Administrere virksomhetens miljøpåvirkning

  Administrere selskapers samspill med og innvirkning på miljøet. Identifisere og vurdere miljøvirkningene av produksjonsprosessen og tilknyttede tjenester, og regulere en reduksjon av virkningene på miljøet og mennesker. Organisere handlingsplaner og følge med på indikatorer for forbedring.

Source: Sisyphus ODB