Yrke tekniker, prosessteknikk

Teknikere innen prosessteknikk har et nært samarbeid med ingeniører, for å evaluere de eksisterende prosessene og konfigurere produksjonssystemer, for å redusere kostnader, forbedre bærekraft og utvikle gode praksis i produksjonsprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • CAE-programvare

  Programvaren for å utføre dataassistert teknikk (CAE) analyseoppgaver, f.eks. elementmetoden og datastyrt fluiddynamikk.

Ferdigheter

 • Gi råd om produksjonsproblemer

  Gi råd til besøkte industrianlegg om hvordan produksjonen kan overvåkes bedre for å sikre at produksjonsprosesser diagnostiseres og løses på riktig måte.

 • Utføre vedlikehold av installert utstyr

  Utføre vedlikehold på installert utstyr på stedet. Følge fremgangsmåter for å unngå at utstyr avinstalleres fra maskiner eller kjøretøy.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Utføre rutinemessige kontroller av maskineri

  Kontrollere maskiner og utstyr for å sikre pålitelig ytelse under bruk og drift på arbeidsplasser.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Samarbeide med ingeniører

  Arbeide tett og kommunisere med ingeniører i forbindelse med design eller nye produkter.

Source: Sisyphus ODB